קבוצת עבודה MBSE

קבוצת עבודה MBSE


Model Based System Engineering 
מוביל הקבוצה: ערן פלג
כתובת מייל:  eranpelegmetaphor1@gmail.com

יעוד קבוצת העבודה ומטרותיה

ייעוד:
לתמוך ביישומי פתוח מונחה מודלים (Model Based System Engineering) והנדסה דיגיטלית (Digital Engineering) בחברות בישראל.

מטרות:
מטרה 1: ריכוז מידע כללי בנושא MBSE מאמרים רלוונטיים, סקירת יישומים בארץ ובעולם
מטרה 2: פיתוח רשימת דרישות ליישום MBSE בארגון.
מטרה 3: ייזום ותמיכה במחקרים בתחומי MBSE.

בפגישה 1 עסקנו במיפוי יישומי MBSE בארגונים שונים בארץ.
בפגישה 2 הוצגו 7 מתודולוגיות שונות לפיתוח מונחה מודלים.
בפגישה 3 המתוכננת בקרוב מבוצעת הגדרת דרישות ליישום MBSE בארגון.
כל חברי הקבוצה תורמים דרישות בתחומי ההתמחות שלהם.
המשך – מידול הדרישות בכלי MBSE והצגתן בקבוצה. בהמשך יבוצע מידול של תהליך הטמעת MBSE כמענה לדרישות אילו. בנוסף – יוצגו פתרונות שונים לשלבים שונים בתהליך הפיתוח. כל הפתרונות הנם מבוססי מודלים.

מפגש
חינם לחברי האיגוד

הנדסת מערכות מבוססת מודלים,הנדסה דיגיטאלית ותאום דיגיטאלי-יישום אפקטיבי בחברות ופרויקטים בעולם ובארץ

ערן פלג, דר' אביגדור זוננשיין, רון נאומן
18/05/2022

לפרטים

מפגש
חינם לחברי האיגוד

מתודולוגיה להטמעת MBSE

ערן פלג
30/06/2021

לפרטים