חקר ביצועים, ניתוח מערכות והנדסת מערכותלצפייה בקובץ