תהליך הנדסת המערכות - עקרונות, תפיסה, מרכיביםלצפייה בקובץ