רשמים מהשתתפות בכנסים CSER 2007 ו-APSEC 2007

מסמך סיכום רשמים מהכנסים CSER 2007-ו APSEC 2007 שנערכו במרץ 2007 בארה"ב ובסינגפור בהתאמה

לצפייה בקובץ