מאמר בנושא - שילוב שיקולי בטיחות המוצר וניהול הבטיחות בתהליך פיתוח טכנולוגי

ד"ר מיכאל מהרי"ק
ד"ר שמשון ארואטי
במאמר זה נציג מתכונת שיטתית, המקובלת מזה שנים במספר ארגונים טכנולוגיים מובילים בישראל, לשילוב שיקולי בטיחות וניהול הבטיחות בתהליך פיתוח. למיטב ידיעתנו וניסיוננו, מתכונת זו מספקת תוצאות טובות יותר – במונחים של בטיחות אינהרנטית ומערכתית של המוצר ושל התאמתו לקריטריונים מובְנים – לעומת גישות שהיו מקובלות בטכנולוגיה בעבר.

לצפייה בקובץ