אתגרי מיחשוב במערכות אופטו-אלקטרוניות לייצור ולבדיקה של מעגלים אלקטרוניים

ד"ר רם אורון


לצפייה בקובץ