סימולציה מערכתית - אתגרים פרוייקטלים ודרכי התמודדותלצפייה בקובץ