סימולציה ככלי בחקר ביצועים והנדסת מערכות – יתרונות וחסרונותלצפייה בקובץ