שיקולים ביצירת נוהל קוד פתוח – תומר פרץ - להורדהr
שיקולים בשילוב מוצרי תוכנה חופשית - מאיר מאור - להורדהלצפייה בקובץ