ניהול "ירוק" של ספקים כבסיס לתיכון בר-קיימא - יואב גלעד - להורדה
תיכון מוצרי -HP אינדיגו לעמידה בדירקטיבות הירוקות ומעבר לכך - שרון נגלר - להורדהלצפייה בקובץ