אתגרים בניהול תצורה בעולם בסיסי נתונים – להורדהיהול תצורה משימתי ב-DBs בפרויקטים צבאיים – להורדהכלים יעודיים לניהול תצורה של DBs – להורדהr
 לצפייה בקובץ