תהליך ה-Build כחלק ממערכת ניהול התצורהלצפייה בקובץ