ניהול דרישות מערכת ודרישות הממשקים שבין תתי המערכות - יוסי אוטיקרr
ניהול דרישות התוכנה מול מספר פרויקטים וגופי פיתוח - וילי סגלr
דרישות תוכנה במערכות משולבות – בעיות ודרכי התמודדות - יעל מןלצפייה בקובץ