סוגיות ומודלים לפיתוח אבולוציוני ועלות/תועלת של שימוש חוזר (Reuse)לצפייה בקובץ