מפגש מקוון

אסיפה כללית 2023חינם לחברי האיגוד

 11/06/2023
מקוון ב - ZOOM

סדר יום

שעותתיאור
17:45אסיפה כללית – דברי פתיחה וסקירת פעילות 2022.
דין וחשבון הנשיאות
 • פעילות והישגים 2022
 • יעדים ואתגרים ל-2023
18:00הצגת נושאים
 • תוכנית עבודה ותקציב לשנת 2023.
 • התייחסות מבקר הפנים של העמותה לדוחות הכספיים של 2022.
 • נושאים להחלטה האסיפה הכללית:
  • אישור דמי חבר ל-2023.
  • אישור תוכנית העבודה ותקציב 2023.
  • אישור דוחות כספיים 2022 (מאזן כספי + דוח מילולי).
  • אישור נושאי משרה וזכויות חתימה.
 • שונות.
18:45סיום משוער
 - לחברי הנשיאות: ב- 17:30 יתקיים דיון נשיאות ואחריו אסיפה כללית שתחל ב-17:45.
 • המניין החוקי לתחילת אסיפה כללית יהיה נוכחותם של לפחות מחצית ממספר החברים של האיגוד באותו מועד. אם לא יהיה נוכח מניין חוקי של חברים בשעה היעודה, תתקיים האסיפה בכל מספר החברים שבאו, לאחר דחייה של חצי שעה, והאסיפה תהיה חוקית לכל דבר ועניין.

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) חינם חינם