קורס

קורס להנדסת מערכות מורכבות ומולטי-דיסציפלינאריותבהנחה לחברי האיגוד

מרצה‐ עוזי אוריון
 החל מ- 01/12/2022
10 מפגשים

01.12.2022 (חמישי)

06+08.12.2022 (שלישי וחמישי)

13+15.12.2022 (שלישי וחמישי)

20+22.12.2022 (שלישי וחמישי)

27.12.2022 (שלישי)

28.12.2022 (רביעי)

29.12.2022 (חמישי)

בשעות 09:00-13:00

מועדי המפגשים

מטרת הקורס: הכרת שיטות, תהליכים וכלים מתקדמים לתכן מערכתי אפקטיבי של מערכות מורכבות.
משך הקורס: 10 מפגשים של 4 שעות כל אחד, פעמים בשבוע.
אופן ההוראה: כל מפגש יפתח בניתוח אירוע של פרויקט או חברה שהצליחו או נכשלו, בהמשך-הרצאה אינטראקטיבית על החומר הנלמד בעזרת מצגת Power Point שתועבר למשתתפים לפני כל מפגש. במהלך המפגש יינתנו דוגמאות מעשיות רבות להבהרת הנושאים. כמו כן יתורגלו הנושאים הנלמדים ב-4 קבוצות של 4-5 משתתפים (ב-4 חדרים נפרדים). פרויקטי התרגול וקבוצות התרגול יקבעו על ידי המשתתפים. חוברת התרגילים לכלל המפגשים, תינתן למשתתפים לפני המפגש השני. שפת הלימוד תהיה עברית תוך הדגשת המונחים הלועזיים והתקנים הבינלאומיים המקובלים.

הנושאים שילמדו בקורס (האירועים המתוארים הם Test Studies):

מפגש 1.   אירוע "הפרויקט המהיר בעולם"

מבוא להנדסת מערכות:

הצורך בהנדסת מערכות. הסיבות להצלחת וכישלון פרויקטים, דרכים לקיצור משך הפיתוח. המשימות של מתכנני המערכת. ההגדרות המתחדשות של הנדסת המערכות והשינויים בתחום. שילוב ה-ilities בדרישות הפרויקט. תרומת הנדסת מערכות לפרויקטים ובעיות אופייניות בהנדסת מערכות.

תרגיל 0: בחירת פרויקטי הקבוצות

מפגש 2.   אירוע "איך חברת Tesla מבדילה עצמה".

מערכות במובן הרחב של המילה - מבוא לחשיבה מערכתית:

חשיבה מערכתית רכה וקשה. סיבוכיות מערכתית. דינאמיקה מערכתית, הבעייתיות בפיתוח מערכת של מערכות, מודולאריות, צימוד ולכידות.

תרגיל 1: סיפור הצורך בפרויקט, הגדרת הלקוח וצרכיו

מפגש 3.   אירוע "אלביט 100".

איך עושים פרויקט (תהליכי פיתוח):

תהליך פיתוח גנרי. סקרי הפרויקט – התנעה (KOM), הדרישות המערכתיות (SRR), התכן המערכתי, (SDR) התכן הראשוני (PDR), התכן הקריטי (CDR), מוכנות לבדיקות (TRR) מוכנות לייצור (PRR), מוכנות לשימוש (ORR).  מודלי מפל המים ו-V. מודלי פיתוח סדרתיים הכוללים דגמים מוקדמים.

מודלים איטראטיביים – מבוא ל-Lean ו-Agile ותהליכי פיתוח במודלים אלו.

תרגיל 2: בחירת מודל פיתוח ואבני דרך עיקריות לפרויקט

מפגש 4.   אירוע "בואינג 737 MAX".

ניהול דרישות:
מבוא לניהול דרישות. איסוף צרכי הלקוח, צרכים תפקודיים ואיתורם.

תרגום צרכי לקוחות לדרישות בעלי העניין. כתיבה נכונה של דרישות. סיווג הדרישות. מיצוי הדרישות-ניתוח מבצעי, סביבתי ותיפקודי. שיטת Quality Function Deployment להגברת קול הלקוחות. רידוד הדרישות. הכנת מסמך דרישות בעלי העניין.

תרגיל 3: כתיבת תרחישי פעולה וניתוח מבצעי של הפרויקט

מפגש 5.   אירוע "מיקרוסופט ויסטה".

ניהול דרישות (המשך):

תרגיל 4: ניתוח תפקודי של הפרויקט

המעבר מדרישות בעלי עניין לדרישות מפרטיות הנדסיות. המסמכים ההנדסיים הדרושים בפיתוח הפרויקט, הקצאת מפרטי המערכת למרכיביה, ניהול מפרטי מרכיבי המערכת, ניהול הדרישות בתהליך התכן המפורט, ניהול שינויים בדרישות ובתצורה, דוגמאות לניהול דרישות בכלים ממוחשבים.

תרגיל 5: הכנת מסמך דרישות בעלי העניין

מפגש 6.   אירוע "סוני בטאמקס".

התכן הארכיטקטוני והקונספטואלי:

מה? מתי? כמה? ולמה? הקונספט והארכיטקטורה. ייצוגים ארכיטקטוניים של מערכות מורכבות.

                תרגיל 6: הכנת הסכמה המלבנית של הפרויקט

מפגש 7. אירוע "בואינג 787"

התכן המערכתי:

פיתוח וניתוח חלופות ארכיטקטוניות אפקטיביות ויצירתיות, גישות לבחירת הארכיטקטורה המתאימה. הכנת המפרטים המערכתיים וסקר התכן המערכתי,.

תרגיל 7: בחירת הארכיטקטורה וייצוגה בשני ייצוגים ארכיטקטוניים נוספים

מפגש 8. אירוע "מובילאיי".

ניהול ותכנון ממשקים:

מה זה ממשק, מערכות פתוחות וסגורות, תוכנית ניהול הממשקים. דרישות ממשקים. דיאגרמת 2N ואופטימיזציה של הממשקים. השימוש במטריצת מבנה התכן (Design Structure Matrix – DSM). תהליך ניהול הממשקים. דוגמאות לסכמות ממשקים בדיסציפלינות שונות

                תרגיל 8: הגדרת הממשקים החיצוניים העיקריים של הפרויקט

                תכנון וניהול אינטגרציה מערכתית:
למה צריך אינטגרציה. בדיקות בתהליך האינטגרציה. גישות לתכנון אינטגרציה אפקטיבית. ניהול תהליך האינטגרציה. דוגמה לתכנון אינטגרציה של מוצר מורכב. ניהול סיכוני האינטגרציה.

תרגיל 9: הכנת תוכנית אינטגרציה לפרויקט

מפגש 9.   אירועי "טיטאניק", "גשר טאקומה" "פורד אדסל".

בדיקות מערכתיות:

מבוא לאימות ותיקוף. מסמכי הבדיקות-Test & Evaluation Management Plan ו- System Test Procedures . אימות התכן -מה זה, שיטות אימות, פעילויות האימות לאורך הפרויקט, כלים לאימות הפרויקט. תיקוף המערכת-מה זה, תהליכי התיקוף, סביבות התיקוף. בדיקות מבצעיות ואישור המערכת. ביצוע ה-Acceptance Test המערכתי. בדיקות בתהליך ההעברה לייצור. כלכלת ניסויים. דוגמאות לאימות ותיקוף דרישות בפרויקטים בינלאומיים.

                תרגיל 10: הכנת תוכנית בדיקות והערכה לפרויקט

מפגש 10: אירוע "סמסונג גלקסי נוט 7".

ניהול סיכונים והזדמנויות:

אזורי אי ודאות בפרויקט. זיהוי והערכה. מטריקות למדידה. אופן הטיפול בסיכונים.

                תרגיל 11: ניתוח סיכוני הפרויקט

                 תרגיל 12: הצגת התרגיל המתגלגל

                 סיכום הקורס.

 

על המרצה: לאחר 40 שנות פיתוח מערכות בחברת אלביט מערכות אלקטרו-אופטיקה אלאופ ופרישתו לגימלאות, עוזי אוריון משמש כיום כמרצה וחוקר באוניברסיטת תל-אביב ובאקדמיה ופעיל בהנהלת האיגוד הישראלי להנדסת מערכות.

באלאופ הוא עבר מגוון רחב של תפקידים שכללו פיתוח אלקטרוניקה, תיכון  מערכות רבות, ביניהן מערכות לייזרים צבאיים מתקדמים, מערכות לבקרת אש של טנקים רבים, ביניהם טנקי מרכבה לדורותיהם, מערכות מדידה ללא מגע של רכיבים מכניים בתהליך ייצורם, מערכות תצפית וצילום יבשתיות, ימיות, אוויריות וחלליות. כמו כן, הקים וניהל דסק שיווקי ויחידות עסקיות. זאת, בנוסף לניהול יחידות טכנולוגיות ברמה גבוהה.

בתפקידיו האחרונים, עוזי הקים וניהל את מינהל הנדסת המערכות של החברה, שימש כמהנדס ראשי והיה אחראי על ייזום ופיתוח טכנולוגיות חדשות ואסטרטגיה טכנולוגית בחברת אלאופ.

כאמור, עוזי פעיל כבר שנים רבות בהנהלת האיגוד הישראלי להנדסת מערכות INCOSE_IL  ושימש בעבר כנשיא האיגוד. במסגרת זו, שילב בפעילות האיגוד תעשיות "לא ביטחוניות" רבות, סייע להקים מסגרות לימוד לתואר שני בהנדסת מערכות למהנדסים, טיפח את נושא הנדסת המערכות בקרב בני נוער וכן הרחיב את מעגל פעילויות האיגוד והוסיף קבוצות עבודה חדשות.

לעוזי תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה (בהצטיינות יתרה) מאוניברסיטת "בן גוריון" בבאר שבע. לפני כן סיים בהצטיינות יתרה את בית הספר להנדסאים של אורט "יד סינגלובסקי"

עוזי פועל, יחד עם גורמים בארץ ובחו"ל  לפיתוח והטמעת שיטות חדשות בהנדסת מערכות, כגון תהליכים יעילים של אינטגרציה מערכתית רב תחומית וניהול סיכוני אינטגרציה וכן תהליכי פיתוח מהיר שמבוססים על שילוב של Lean ו-Agile.

עוזי עוסק כיום בהוראת נושאי הנדסת מערכות לתלמידי תואר שני באוניברסיטת תל אביב, במכון הטכנולוגי חולון, במכללת עזריאלי בתוכנית יזמות טכנולוגית  וכן כמרצה אורח בטכניון. עוזי מעביר לחברות שונות, בעיקר בתעשיות הלא ביטחוניות, קורסים בתחומי הנדסת המערכות ומשמש שם גם כיועץ.

לאחרונה, הקים עוזי, יחד עם פרופ' יורם רייך וצוות הקמה קטן את מיזם מחקר הנדסת מערכות באוניברסיטת תל אביב (TAU-SERI), שמטרתו להכשיר סגל אקדמי וללמד מהנדסים מנוסים לקראת תואר שני עם תזה ותואר שלישי,  ולפתח סגל הוראה ומומחים ברמה גבוהה בתחום, וכן לבצע מחקרי תשתית בהנדסת מערכות ומחקרים יישומיים לתעשיות ולגורמי הביטחון. השנה מתחיל המחזור השני של לימודי התואר השני בהנדסת מערכות, באוניברסיטת תל אביב.

 

קהל יעד: מהנדסי מערכות שמעוניינים להרחיב את סל הכלים שלהם וללמוד שיטות ותהליכים מתקדמים לשיפוראפקטיביות העבודה ואנשים שמעוניינים להיכנס תחום הנדסת מערכות.
מחירים לפני מע"מ קהל רחב חברי INCOSE_IL
מחיר 3,200 ש"ח 2,700 ש"ח

ביטול השתתפות אחרי ה- 15.11.2022 בתשלום מלא.
במידה והמשתתף או החברה בה הוא עובד יצטרפו לחברות בארגן יקוזז התשלום מדמי החברות.

הפעילות בוצעה ב - 01/12/2022

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) ₪3200 ₪2700