קורס

אינטגרציה ובדיקות מערכת – הגישה המעשית‎‎בהנחה לחברי האיגוד

מרצה‐ ד"ר דרורה גושן-מסקין
 החל מ- 05/09/2022
5 מפגשים


05.09.2022 (יום שני)
08.09.2022 (יום חמישי)
12.09.2022 (יום שני)
15.09.2022 (יום חמישי)
19.09.2022 (יום שני)

בשעות 09:00-13:00

  

מועדי המפגש

(ZOOM - מקוון ב )

  

הקורס "בדיקות ואינטגרציית (שילובי) מערכת – הגישה המעשית" מורכב מ-5 מפגשים מקוונים בני 4 שעות כל אחד.  

מטרת הקורס: 

הכרה ולימוד תהליכי האינטגרציה, האימות והתיקוף של מערכת מורכבת (IV&V – Integration, Verification and   Validation ). תהליכים אלו מהווים חלק חשוב מעבודת הנדסת המערכת ויש לכלול אותם כחלק בלתי נפרד בתהליך התכן המערכתי. שיקולי האינטגרציה והבדיקה חייבים להילקח בחשבון בתהליכי בחירת החלופה הטכנולוגית וקביעת הארכיטקטורה המערכתית. תכנון נכון של תהליכים אלו יתרום בצורה משמעותית לפיתוח אפקטיבי ומהיר של המערכת.

למי מיועד הקורס: 

הקורס מיועד למהנדסי מערכות ולמהנדסים מנוסים מדיסציפלינות שונות העוסקים באינטגרציה (שילוב), באימות, תיקוף ובדיקת מערכות קיימות וחדשות

 

שיטת העבודה :

 

 1. יהיה בזום "אולם מליאה" שבו יתקיים רוב הקורס.
 2. המשתתפים יקבלו חוברת עם שקפי הקורס לביתם כך שכל החומר יהיה נגיש להם) לרישום הערות הנדרשות במהלך הקורס(. 
 3. המשתתפים יחולקו לצוותים ויקבלו מראש חוברת תרגילים. ראש הצוות, שיוגדר עבור המפגש, ישלח את תשובת הצוות בסיום כל תרגיל למרצה. תשובות לתרגילים ישלחו בסיום המפגש למשתתפים.  
 4. התרגילים יבוצעו ב "חדרי צוותים" (Breakout Rooms ) שבהם הצוותים יוכלו ל"היפגש" במהלך הקורס. 
 5. המרצה יהיה נגיש גם מחוץ לשעות הקורס במייל ובקבוצת ווטסאפ ייעודית שתיפתח לקורס, על מנת לתמוך את הבנת החומר.

מספר מפגש

נושא המפגש

תיאור התרגול

מפגש ראשון

פתיחה, היערכות ולוגיסטיקה של עבודה בזום, תאום ציפיות והכרת הסטודנטים. 

תהליך התכן ההנדסי; חשיבות שלבי ההגדרה, המיצוי וההערכה (evaluation) של הדרישות; דרישות חוזיות ברות בדיקה; אימות מול תיקוף; שיטות האימות השונות (אנליזה, בחינה, בדיקה, והדגמה); שיקולים לבחירת שיטה, רמה ומיקום מאורע האימות; מטריצת האימות  VM)-Verification Matrix ).

הצגת התרגיל המתגלגל – מערכת למעקב אחר קצב לב.

תרגול בצוותים: 

 • הגדרת תרחישים,
 • בניית מטריצת אימות. 

מפגש שני

פתוח גמיש; מה בין הנדסת מערכת להנדסת תוכנה; שימוש בתהליכים גמישים לקיצור זמני פתוח; תוצרי ביניים; ביצוע אינטגרציה ASAP (מוקדמים ככל האפשר); הגדרת תוצרי ביניים; ניתוח מטריצת האימות; בדיקות הוכחת עמידה בביצועים; מציאת גורמי השפעה ובניית מטריצת הניסויים; תשתיות נדרשות ומתווים לבדיקות;

תרגול בצוותים:

 • הגדרת בלוקים וגרסאות מערכתיות, 
 • בניית מטריצת ניסויים, 
 • הגדרה וסיווג תקלות. 

מפגש שלישי

הגדרת בגרות מערכתית; אבני דרך בגרותיות; דגמים משולבים לבדיקה התואמים לרמת הבגרות; הצימוד שבין הממשקים לשילובים; סוגי ממשקים והקשר לארכיטקטורה מערכתית; תהליך האינטגרציה (החל מהשילוב הפיסי של המערכת, דרך השילוב המערכתי, התפקודי, התקשורתי וכו');  תהליך בדיקות המערכת. אסטרטגיות שילובים; הקשר בין אסטרטגיות האינטגרציה לממשקים.

תרגול בצוותים: 

 • בחירת ממשקים למערכת 
 • קביעת אסטרטגית האינטגרציה המערכתית.

מפגש רביעי

תכנון אסטרטגית בדיקות בהתאם לארכיטקטורה ולממשקים המערכתיים; תוכנית האב לבדיקות ולשילובים. מוצרים מאפשרים - תשתיות ועקרונות לכתיבת מתווים לביצוע בדיקה (procedures). שיקולי עלות/תועלת.  

תכן לבדיקתיות (Design for Testability); בדיקה עצמית (BIT); שיקולי עלות/תועלת בפתוח מנגנוני בדיקתיות; הקשר שבין בדיקתיות לאמינות, זמינות ותחזוקתיות המערכת;

סיכום, משוב 

תרגול בצוותים: 

 • קביעת אסטרטגית בדיקות לדגם משולב
 • הגדרה וסיווג תקלות

 

קהל יעד: הקורס מיועד למהנדסי מערכות ולמהנדסים מנוסים מדיסציפלינות שונות העוסקים באינטגרציה (שילוב), באימות, תיקוף ובדיקת מערכות קיימות וחדשות.
מחירים ללא מע"מ קהל רחב חברי האיגוד 
מחיר 1,300 ש"ח 1,000 ש"ח

ביטול השתתפות אחרי ה - 21.8.2022 יחויב בתשלום מלא.
במידה והמשתתף או החברה בה הוא עובד יצטרפו לחברות בארגן יקוזז התשלום מדמי החברות

הפעילות בוצעה ב - 05/09/2022

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) ₪1300 ₪1000