קבוצת עניין

Discrete Event Systems Specification (DEVS)חינם לחברי האיגוד

מרצה‐ Prof. Bernard P. Zeigler, Dr. Doohwan (DH) Kim, ד"ר יניב מרדכי
 06/10/2021

 

Model Based System Engineering (MBSE) refers to the trend to use models systematically throughout the design process. MBSE has been struggling to find a way to connect the blueprint models that describe the initial architecture with ways to check and evaluate these plans. Simulation has become the preferred means to support this goal. Discrete Event Systems Specification (DEVS) is a model-based way to perform simulation and connect the stages of MBSE.

DEVS enables you to represent real systems (existing or hypothetical) so they can be digitally represented and simulated. It is a part of a framework and theory of modelling and simulation and is unique as a way of constructing a simulation model that is based on a mathematical theory of systems. In this talk, we answer some questions such as:  How/when was DEVS born? How does it compare to other abstractions? Where does it make most sense to use?  Where will  it lead? What are the potential benefits of DEVS?  What is made possible as a direct result of using DEVS?

After a short review and some example case studies, we present our vision for fully integrated modeling and simulation support of MBSE life cycle based on DEVS.  We close by considering the current state-of-the-art in tools available and under development towards this vision.

15:45-16:00

התכנסות

מומלץ להתחבר למפגש מס' דקות לפני תחילתו לצורך בדיקת תקינות החיבור לרשת ולאמצעי התצוגה ושמע המקומיים במכשיר.

16:00-16:15

פתיחה וסקירה של פעילות האיגוד הישראלי להנדסת מערכות

ד"ר יניב מרדכי, האיגוד הישראלי להנדסת מערכת

16:15-17:45

הרצאת אורח:

Discrete Event Systems Specification (DEVS)

Prof. Bernard P. Zeigler, Dr. Doohwan (DH) Kim

 

17:45-18:00

שאלות ותשובות, סיכום

הערות: מפגש של קבוצת העבודה להנדסת מערכת מבוססת מודלים
מחירים ללא מע"מ קהל רחב חברי אילטם 
מחיר 300 ש"ח ללא תשלום

הרשמה מראש חובה !!!
ביטול השתתפות אחרי 4.10.2021 ו/או אי הגעה ביום המפגש יחויב בתשלום מלא.
ביטול יתקבל בכתב בלבד.

הפעילות בוצעה ב - 06/10/2021

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) ₪300 חינם