מפגש

INNOVATIVE APPROACHES & RESEARCH FOR INTEGRATING INNOVATION AND CREATIVITY INTO SYSTEMS ENGINEERINGחינם לחברי האיגוד

 החל מ- 22/06/2021
2 מפגשים

A Virtual Event which is Conducted Remotely The Lectures in Hebrew will be Translated Simultaneously into English

DAY 1 | June 22,2021 | 16:00-19:00 IST; 14:00-17:00 GMT, 09:00-12:00 EST

16:00 - 16:30

 Opening & Introduction.

  • Yossi Ben-Asher – Head of the Gordon Center, Technion
  • Zeev Bonen Family
  • Ram Oron - INCOSE_IL President

Book Launch | “Weapon Systems Engineering” by Dr. Alex Blekhman

16:30 - 17:00  The Diamond of Innovation: A Systems Perspective | Prof. Aaron j. Shenhar, Rutgers University
17:00 - 17:30

 Obstacles to Creativity and Innovation | Dr. Avner Engel, Tel Aviv University-SERI

17:30 - 18:00

 How Design Structure Matrix (DSM) Enables System Creativity and Innovation | Prof. Tyson Browning, Texas Christian University (TCU)

18:00 - 18:30

 Creative thinking in Designing Systems | Prof. Miriam Erez, Technion

18:30 - 19:00

 How Organizational Climate Can Enable Creativity and Innovation? | Prof. Gil Luria, University of Haifa

 
 

 

DAY 2 | June 23,2021 | 16:00-19:30 IST; 14:00-17:15 GMT, 09:00-12:15 EST

 

16:00 - 16:30

Advanced and Innovative Technologies in Cloud Data Centers | Michael Kagan,Nvidia

16:30 - 17:00 Systems Engineering for IoT Systems | Shlomo Wolfman
17:00 - 17:30

Topics in Managing IoT Projects | Dr. Yael Dubinsky, Kinneret Innovation Center

17:30 - 18:00

Network Intelligence: How AI Enables 5G? | Dr. Osher Yadgar, Head of AI, Amdocs

18:00 - 18:30

Incorporating storytelling and visualization from entertainment arts into MBSE | Prof. Azad M. Madni ,USC

18:30 - 19:00

How Innovative and Creative Human Factors Requirements Affect Systems Engineering Process?-Case Study | Dr. Hanan Spond, Alon Shimoni, Rafael

19:00 - 19:15

CONCLUSIONS | Prof. Yossi Ben Asher, Dr. Avigdor Zonnenshain

 

 

ההשתתפות ביום העיון הינה  ללא תשלום
נא להירשם בקישור הבא עד ה 18.6.2021

https://forms.gle/shNiW9wDQuS2Qr1M8

הפעילות בוצעה ב - 22/06/2021

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) חינם חינם