מפגש

אנליטיקה בהנדסת מערכתחינם לחברי האיגוד

מרצה‐ פרופ' רון קנת
 05/05/2021

הנדסת מערכות מודרנית משלבת נתונים גם בתכנון וגם בניהול הפיתוח. ההרצאה תבחן את תפקיד האנליטיקה בשני היבטים אלה. בתכנון מערכת, משתלבים לדוגמא סימולציות מחשב ומודלים של אמינות בייזינית שמאפשרים שילוב ידע הנדסי עם כמות קטנה של נתונים בגיבוש אומדני אמינות ותהליכי דגרדציה. בניהול הפיתוח בדיקות שילוב וכלי פיתוח מספקים נתוני עתק שיכולים לשמש לחיזוי ביצועים וייעול תהליכי בדיקות. בסיכום יוצגו כיווני מחקר ופיתוח עתידיים כגון תאום דיגיטלי ברמת מערכת ו SOS. תוצג גם התייחסות לצרכיי ההכשרה באקדמיה ובסביבת העבודה.

הערות: מרצה: פרופ' רון קנתמפגש און ליין ב 5.5.21 בשעה 16:00 - לפרטים נוספים
מחירים לפני מע"מ לקהל הרחב חברי INCOSE_IL
מחיר 300 ש"ח ללא תשלום

הרשמה מראש חובה, ביטול השתתפות אחרי 2.5.2021 ו/או אי הגעה ביום המפגש יחויב בתשלום מלא.
ביטול יתקבל בכתב בלבד.

הפעילות בוצעה ב - 05/05/2021

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) ₪300 חינם