מפגש

Containers101: Containers, Docker, Kubernetes, OpenShiftחינם לחברי האיגוד

מרצה‐ Jaffa Sztejnbok
 04/11/2020

Abstract:

Cloud native computing is an approach in software development that utilizes cloud computing to "build and run scalable applications in modern, dynamic environments such as public, private, and hybrid clouds". Technologies such as containers, microservices, serverless functions and immutable infrastructure, deployed via declarative code are common elements of this architectural style.

These techniques enable loosely coupled systems that are resilient, manageable, and observable. Combined with robust automation, they allow engineers to make high-impact changes frequently and predictably with minimal toil.

Frequently, cloud-native applications are built as a set of microservices that run in containers, and may be orchestrated in Kubernetes and managed and deployed using DevOps and Git CI workflows (although there is a large amount of competing open source that supports cloud-native development). The advantage of using Docker containers is the ability to package all software needed to execute into one executable package. The container runs in a virtualized environment, which isolates the contained application from its environment.

 

Short Description

Session 1 Container 101

 

If you are starting your journey into the containerized world, the first thing you’ll come across is Docker. This Webinar will give you a quick start: it will provide you with the tools to play with Docker.

Docker container technology separates applications from the underlying Operating System and infrastructure. Containers technology virtualizes the Operating System (OS), and thanks to it only the application, and specific dependencies like libraries and binaries are being packaged in the image. Starting such an image is much faster omitting start of an OS. In addition the image now is very portable among various host servers running the Docker engine. The lecture will be held in Hebrew.

 

קהל יעד: Developers and those interested in DevOps, IT, containers and application deployment.
הערות: 4.11.2020  - 16:00-17:00 Jaffa Sztejnbok - For more details
מחירים ללא מע"מ קהל רחב* חברי האיגוד
מחיר 300 ש"ח ללא תשלום

* במידה והמשתתף או החברה בה הוא עובד יצטרפו לחברות בארגון יקוזז התשלום מדמי החברות
משתתף שנרשם ואושר יקבל זמן קצר לפני המפגש קישור ייעודי למפגש.
ביטול השתתפות אחרי ה- 1.11.2020 ו/או אי הגעה ביום האירוע יחויב בתשלום מלא

הפעילות בוצעה ב - 04/11/2020

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) ₪300 חינם