קורס

כתיבה נכונה וניהול של דרישות במערכות עתירות תוכנה "איך עושים את זה באמת"בהנחה לחברי האיגוד

מרצה‐ פרופ' עמיר תומר
 החל מ- 08/09/2020
2 מפגשים

הדרישות מלוות את מחזור חיי הפיתוח – מהגדרתן בתחילת הפרויקט ועד לאימותן ותיקופן עם מסירתו. הן מחקרים והן הפרקטיקה התעשייתית מראות שדרישות לא תקינות מהוות את אחד הגורמים המרכזיים לאי-עמידה בזמן, בעלות ובתכולה של פרויקטים. במערכות עתירות תוכנה ישנה חשיבות רבה עוד יותר להגדרה מדויקת ונכונה של הדרישות, ובעיקר אלה הנוגעות לתרחישי הפעולה המערכתיים, המתממשים לרוב בתוכנה. דרישות הנוגעות למאפייני איכות (דרישות לא-פונקציונאליות) הינן במקרים רבים סמויות או לא-מפורשות והצפתן על פני השטח בשלבים מוקדמים הינה קריטית הן לבניית הארכיטקטורה והן לקבלת המערכת ע"י הלקוח.

תוכנית הוובינר

חלק א': הגדרת דרישות תוכנה וניהולן

09:00 - 10:45

התוכנה בראייה מערכתית

·         מערכת וסביבתה

·         מקורות של דרישות

·         התפתחות הדרישות במהלך הפרויקט

·         דרישות וסוגיהן

·         דרישות נסתרות ומאפייני איכות

10:45 - 11:00

הפסקת קפה

11:00 - 12:45

הגדרת דרישות

·         סינון והפרדה של דרישות

·         גזירה ועידון של דרישות

·         מאפיינים של דרישות

·         ניסוח נכון של דרישות

·         השפעת הדרישות על הארכיטקטורה

·         השפעת הדרישות על תהליך הפיתוח

12:45 – 13:00

שאלות ותשובות

חלק ב': כתיבת תרחישי דרישות

09:00 - 10:45

מדרישות לתרחישים פונקציונאליים

·         תרחישים פונקציונאליים / סיפורי משתמש  (user stories)

·         בעלי עניין תפעוליים ושחקנים

·         Use Cases - התרחישים התפעוליים

·         Use Case Diagram

·         כתיבת מפרטי Use Cases באמצעות טקסט מובנה

10:45 - 11:00

הפסקת קפה

11:00 - 12:45

שיפור והרחבה של תרחישי הדרישות

·         עידון ושיפור התרחישים

·         שיקולי כתיבה ועריכה של תרחישים

·         תרחישי איכות (תרחישים המבוססים על דרישות ל"פ(

·         גזירת תרחישי איכות מתוך תרחישים פונקציונאליים

12:45 – 13:00

סיכום והשלמות

 

הערות: 8.9.2020 + 10.9.2020 בשעות 09:00-13:00 מרצה: פרופ' עמיר תומר - לפרטים נוספים
מחירים ללא מע"מ קהל רחב* חברי האיגוד
מחיר 500 ש"ח 350 ש"ח

* במידה והמשתתף או החברה בה הוא עובד יצטרפו לחברות בארגון יקוזז התשלום מדמי החברות
משתתף שנרשם ואושר יקבל זמן קצר לפני המפגש קישור ייעודי למפגש.
ביטול השתתפות אחרי ה- 1.9.2020 ו/או אי הגעה ביום האירוע יחויב בתשלום מלא

הפעילות בוצעה ב - 08/09/2020

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) ₪500 ₪350