מפגש

מתודולוגיה ליישום MBSE המיישמת עקרונות Incose SE Handbook ו-IEEE 15288:2015חינם לחברי האיגוד

 17/06/2020

מתודולוגיה המשתמשת ב-MBSE לפיתוח מוצר או פרויקט, צריכה לתמוך בכל שלבי מחזור החיים – מייזום ועד גריטה (15288, IEEE SE HB). למותר לציין שהמודלים צריכים לשרת את כל השלבים. המתודולוגיה מוצגת תומכת בכל מחזור החיים, בשיטת האיטרציות (או פיתוח אג'ילי), מבוססת סדרת מודלים, עם תמיכה בסימולציה של תהליכי התפעול הארגוניים המתוכננים למערכת, יכולת התאמת המתודולוגיה לארגון ופרויקט ספציפי בעזרת "שפות תחומיות" (DSL – Domain Specific Language, Profile), ויכולת הפקת מסמכים בפורמט מוגדר מתוך החומר המצוי במודל.

ההרצאה תכלול: הצגה כללית של המתודולוגיה והכלים, הצגת שלב האפיון התפעולי (OM – Operational Model) דרישות הלקוח (OR) כולל סימולציה של תהליכים תפעוליים (OP) ועקיבות שלהם לדרישות; שלב אפיון המערכת (SM – System Model), הכולל ארכיטקטורת הפתרון, אפיון מפורט של רכיבים, תוך שימוש בקטלוג של רכיבים לשימוש חוזר או מוצרי מדף (כולל שירותי ענן); שלב המודל הטכני (TM – Technical Model) התלוי בטכנולוגיות ספציפיות שנבחרו לכל רכיב; ושלב האינטגרציה, האימות והתיקוף (VM – Verification Model) התומך במימוש סטנדרטי (UTP) של שלב האינטגרציה והבדיקות. מעגל הפיתוח הנ"ל חוזר על עצמו פעמים רבות, עד לגריטה של המערכת.

עבור כל שלב, יוצג הקונספט המתודולוגי ומספר דוגמאות של דיאגרמות השייכות לשלב, מבנה המודל של אלמנטים בשלב, סימולציה בשלבים התומכים ועוד.

הערות: מרצה: ערן פלג, מטאפור ויז'ןמפגש און ליין, ב 17.6.2020 ב 16:00-17:00
מחירים ללא מע"מ קהל רחב* חברי INCOSE_IL 
מחיר 300 ש"ח ללא תשלום

* במידה והמשתתף או החברה בה הוא עובד יצטרפו לחברות בארגון יקוזז התשלום מדמי החברות
משתתף שנרשם ואושר יקבל זמן קצר לפני המפגש קישור ייעודי למפגש.
ביטול השתתפות אחרי ה- 15.06.2020 ו/או אי הגעה ביום האירוע יחויב בתשלום מלא

הפעילות בוצעה ב - 17/06/2020

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) ₪300 חינם