מפגש

קבוצת עניין בדיקות, אימות ותיקוף במערכות מורכבותחינם לחברי האיגוד

מרצה‐ ד"ר רונן אינגביר
 10/12/2019

במפגש ננסה לכסות את המתח המובנה ואת שיקולי שילוב דרישות הבטיחות בניסויים עם הצורך לעמוד במטרות ובדרישות הניסוי עצמו, לעיתים תוך סתירה מהותית בין שני סוגי הדרישות.

לרוב יש למערכות מורכבות היבטים בטיחותיים המוגדרים במהלך הפיתוח. כאשר מגיעים לשלבי הבדיקות והניסויים מתווספות הגדרות בטיחותיות לביצוע הניסוי. פעמים רבות הנחיות אלו משפיעות על אופי הניסוי ותכנון פריסת המערכת בשדה הניסויים. כתוצאה מכך, עלולים להיווצר פערים או אילוצים המשפיעים על בדיקות המערכת. בהרצאתו יציג מר שמואל לב ממפעל מלמ של התע"א לקחים ותובנות מפעילותו על-מנת לשלב את ההיבטים הבטיחותיים עם מערך הניסוי כך שמטרות הניסוי לא תפגענה.

בניסויים גדולים ומורכבים אילוצי הבטיחות משפיעים באופן ניכר על היכולת לבדוק ולמצות את מטרות הניסוי. בהרצאתו יציג ד"ר רונן אינגביר מרפאל את עקרונות תכנון הניסוי ובניית תפיסת הבטיחות תוך מתן מענה לעמידה במטרות הניסוי בשילוב עם עמידה בדרישות הבטיחות.

14:00-14:15

התכנסות ונטוורקינג.

14:15-15:45

שיקולי בטיחות קרקעית בבדיקות וניסויים – מר שמואל לב, מלמ

15:45-16:00

הפסקת קפה ונטוורקינג.

16:00-17:30

שיקולי בטיחות אווירית בניסויי טילים  – ד"ר רונן אינגביר, רפאל

הערות: מפגש מס' 17 בנושא - גישות ושיקולי בטיחות בבדיקות וניסויים באוויר ובקרקע במערכות מורכבות (SoS)
מחירים ללא מע"מ קהל רחב חברי אילטם ו - INCOSE_IL
מחיר 300 ש"ח ללא תשלום

הרשמה מראש חובה !!!
ביטול השתתפות אחרי 8.12.2019 ו/או אי הגעה ביום המפגש יחויב בתשלום מלא.
ביטול יתקבל בכתב בלבד.

הפעילות בוצעה ב - 10/12/2019

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) ₪300 חינם