קורס

ניהול סיכונים והזדמנויות פרוייקטליים וטכנולוגיים בפיתוח מערכות מורכבות. הגדרה, זיהוי, ניתוח, מענה, ניהול, והפקת לקחיםבהנחה לחברי האיגוד

 החל מ- 09/09/2019
2 מפגשים


ניהול סיכונים והזדמנויות הינו מהתהליכים החשובים ביותר לכל ארגון, לעולם הפרויקטים ובעולם המערכות המורכבות. חשיבותו הרבה של התהליך היא ביכולתו להשפיע פרואקטיבית על הצלחתו או כישלונו של מיזם, פרויקט הנדסי/טכנולוגי או ביצועיה של מערכת מורכבת. ההשפעה הינה במונחי היכולת לעמוד ביעדי הארגון/הפרוייקט/המערכת. יעדים אלו יכולים להיות עסקיים, לו"ז, עלות ביצועים, איכות ועוד. היכולת לקשור בין ניהול הסיכונים וההזדמנויות ליעדיו של הארגון/הפרוייקט/המערכת הינה בבסיס סדנא זו.

הסדנא בת היומיים תכלול מגוון שיטות ומודלים קיימים שיכללו חידושים, בצד שיטות חדשות לגמרי הנמצאות בחזית הידע הקיים היום בתחום. השיטות תילמדנה ותתורגלנה ע"י המשתתפים (יכללו 7 תרגולים). בתרגילים נתרגל מקרי בוחן שיינתנו ע"י המרצה ודוגמאות שיפותחו ע"י המשתתפים שיחליטו להביא ממקום עבודתם ובהקשר לניסיונם והבנתם. דוגמאות שיובאו ע"י המשתתפים יסייעו להם לצאת מההשתלמות עם כלי עבודה המותאמים לצרכיהם. נושא ההזדמנויות שלרוב אינו מטופל - יקבל דגש ע"י 2 שיטות ייעודיות.

היום הראשון יוקדש להגדרות בניהול סיכונים והזדמנויות ולתיאור התהליך השלם בן 6 השלבים במסגרתו יטופלו ויתורגלו שלב ההתנעה ושלב זיהוי הסיכונים. זיהוי סיכונים הינו האספקט המשמעותי ביותר בתהליך ניהול הסיכונים, אך נוטה להיות השלב החלש ביותר בתהליך. תיסקרנה שיטות מגוונות לזיהוי סיכונים, החל משיטות פשוטות ואינטואיטיביות (שיטות סדר ראשון) וכלה בשיטות עקיפות והנדסיות מתקדמות (שיטות סדר שני), ובמיוחד שיטת FFA (Force Field Analysis) החדשה, שנחלה הצלחה רבה בארגונים ובפרויקטים מעשיים בשנתיים האחרונות (שיטה זו תילמד תתורגל ויינתן כלי מתאים).

היום השני יוקדש לשלבי הערכת הסיכונים והמענה האפשרי להם. היום יכלול פירוט של סולמות (סקלות) ומטריצות מסורתיות בצד מתקדמות בניהול סיכונים. כמו כן, תיסקרנה 4 האסטרטגיות במענה לסיכונים (קבלה, הפחתה, העברה, מניעה). בנוסף, תילמד שיטה לטיפול במצב בו תכנית המענה לניהול הסיכונים נכשלת בעצמה. נסכם את הסדנא בניהול הסיכונים במקרה הבוחן של מעבורת החלל קולומביה שהתרסקה ב- 2003.

 

Day I: Initiation and Risk Identification

יום l – שיטות לזיהוי סיכונים

יום שני – 9.9.2019

תיאור

נושא

לו"ז

הרשמה ונטוורקינג

08:45-09:00

מבוא לניהול סיכונים במערכות מורכבות: הגדרות, סיכונים אל מול יעדים, איומים אל מול הזדמנויות, מודל Unknown Unknowns, סיווג משפחות סיכונים.

מבוא לניהול סיכונים

09:00-10:45

מקרה בוחן – Mars Climate Orbiter

 

ששת השלבים של תהליך ניהול הסיכונים וההזדמנויות במערכות מורכבות:

1) התנעה; 2) זיהוי הסיכונים וההזדמנויות; 3-4) ניתוח כמותי ואיכותי של הסיכונים וההזדמנויות; 5) תכנית מענה לסיכונים וההזדמנויות; 6) מימוש ובקרה.

התאמת התהליך גם להזדמנויות.

תהליך ניהול הסיכונים

1.    שלב ההתנעה: עקרונות ו- Best Practices.

תרגול: מציאת יעדים, שלב ההתנעה.

התנעה

הפסקת קפה ונטוורקינג

10:45-11:00

הבדלי גישות: System1 לעומת System2;

2.    שלב זיהוי הסיכונים: שיטות System1 לעומת System2 בהקשר זיהוי סיכונים.

      2.1 שיטת CAA י (Constraints and Assumptions Analysis)

מקרה בוחן רובוט

תרגול - CAA

שיטות לזיהוי סיכונים

11:00-12:45

הפסקה וארוחת צהריים

12:45-13:45

       2.2 שיטת FFA כ(Force Field Analysis)

מקרה בוחן של הסטודנטים ממקום עבודתם

תרגול – FAA (יעדים, כוחות, שליטה בכוחות).

שיטות לזיהוי סיכונים

13:45-15:15

הפסקת קפה ונטוורקינג

15:15-15:30

תרגול – FAA (הגדרת הסיכונים).

שיטות לזיהוי סיכונים

15:30-17:00


 

 

Day II: Risk Assessment and Risk Response

יום II – הערכת הסיכונים, מענה לסיכונים, תכנית חלופית

יום שני – 16.9.2019

 

תיאור

נושא

לו"ז

הרשמה ונטוורקינג

08:45-09:00

שלבים 3-4: הערכת הסיכונים ושימוש במטריצות סיכונים

סולמות (סקלות) של השפעה וסבירות.
מטריצות מסורתיות ומתקדמות.
קווים אדומים, "5", ה- 5 המחלחל.

תרגול: קביעת הקווים האדומים, הסולמות ושימוש במטריצות המתקדמות.

 

הערכת הסיכונים

09:00-10:45

הפסקת קפה ונטוורקינג

10:45-11:00

שלב 5: מענה לסיכונים

ארבע אסטרטגיות המענה (קבלה, הפחתה, העברה, מניעה) 

תרגול: מענה לסיכונים ע"פ מגוון קטגוריות
Revisit) FFA), מענים אחרים.

מענה לסיכונים

11:00-12:45

הפסקה וארוחת צהריים

12:45-13:45

מימד נוסף לסיכונים:

TF י (Time Frame) – התכנית החלופית
(Mitigation Plan Vs. Contingency Plan)
שיטות לקביעת תזמון התנעת התוכנית החלופית.
סימון TF במטריצת הסיכונים. 

תרגול: TF

מענה לסיכונים

13:45-15:15

הפסקת קפה ונטוורקינג

15:15-15:30

מקרה בוחן סיכונים במעבורת החלל קולומביה וסיבות לכשל

מקרה בוחן

15:30-16:45

סיכום הסדנא ומשוב

16:45-17:00

 

 

מחירים לפני מע"מ קהל רחב חברי אילטם
מחיר 1,200 ש"ח 1,000 ש"ח

הרשמה מראש חובה !!!
דמי ההשתתפות כוללים: השתתפות ב - 2 ימי סדנא, תקציר ההרצאות, כיבוד וארוחות צהריים. 
מספר המשתתפים מוגבל. ביטול יתקבל בכתב בלבד. ביטול השתתפות אחרי ה - 2.09.2019 ו/או אי הגעה ביום העיון יחויב בתשלום מלא.

הפעילות בוצעה ב - 09/09/2019

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) ₪1200 ₪1000