מפגש

עקרונות הנדסת מערכות בראיית הלקוחחינם לחברי האיגוד

מרצה‐ ערן סדובסקי
 05/03/2019

ההרצאה עוסקת בעקרונות הנדסת מערכות בראיית הלקוח, כלומר הצגת המומחיות בתחום הנדסת המערכות הנדרשת מהלקוחות.
אמנם רוב הלקוחות אינם מאיישים מצידם תפקיד של מהנדס מערכת, עדיין ישנן משימות רבות בתחום הנדסת המערכת אותם אנו מצפים שיבצע הלקוח, יחד עם זאת ללקוח אין את הידע המספק לביצוע משימות אלו.
בחלק הראשון של ההצגה תוצג תפיסה והמלצות להכשרת לקוחות בתחום הנדסת המערכות, החלק השני יוגדש לשיח והתייחסויות

13:45 – 14:00

התכנסות וכיבוד

14:00 – 14:15

דברי פתיחה

14:15 – 15:30

עקרונות הנדסת מערכות – צד לקוח

  • כללי
  • הגדרת דרישות, כולל דרישות מתחום ה - IT
  • חלופות תכן

15:30 – 15:45

הפסקת קפה

15:45 – 16:45

עקרונות הנדסת מערכות – צד לקוח

  • אימות ותיקוף
  • Agile, Devops

16:45 – 17:30

התייחסויות ודיון פתוח

 

קהל יעד: מהנדסי מערכת, מנהלי פרוייקטים, מנהלי מוצר וצוותי פיתוח
הערות:
מחירים לפני מע"מ לקהל הרחב חברי אילטם
מחיר 300 ש"ח ללא תשלום

הרשמה מראש חובה, ביטול השתתפות אחרי 28.2.2019 ו/או אי הגעה ביום המפגש יחויב בתשלום מלא.
ביטול יתקבל בכתב בלבד.

הפעילות בוצעה ב - 05/03/2019

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) ₪300 חינם