קורס

אינטגרציה של מערכות מורכבות וגדולותבהנחה לחברי האיגוד

מרצה‐ דר' לאה גולדין
 החל מ- 16/01/2019
3 מפגשים

הסדנא תתקיים ב:
יום ד' ה - 16.1.19
יום ד' ה - 23.1.19
יום ד' ה - 30.1.19

 

 

A large scale system is an aggregation of systems/subsystems /units working together to enable the system to function as a whole. “Integration” refers to the incorporation of physical interfaces and the linking together of various computing systems and software applications—physically or functionally—so that they act as a coordinated whole.

This seminar focuses on integration planning and strategy and the identification of the resources—integration laboratories, simulators and equipment—necessary for testing the various blocks during partial integration phases. The integrated blocks containing partial versions of subsystems, hardware, software and configurable parameters, and systems at various development phases and different maturity status.

The integration plan has to be identified during early phases of system design, in order to plan the scheduling of various relationships between the different systems / subsystems composing the large scale system, resulting a robust and dependable system while reducing risks.

By providing the professional concepts and engineering principles that will shift the word system integration from a buzzword involving numerous grey areas into well-defined and clear-cut of integration activities in terms of system engineering context, i.e., system specification and design activities and deliverables required for distributed development of systems / subsystems. The seminar includes both managerial and technical issues of system integration aiming to reduce the waste of effort invested in these grey areas, nowadays promoted by lean development processes.

 

Integration of Large Scale Systems

Day-I - Integration concepts and planning

 יום I – תכנון השילובים ומושגים

Agenda:

Subject

Description

08:45-09:00

Welcome

 

09:00-10:30

Introduction & Process

An overview of specific drivers within system of systems integration (organizational, technical, and human).

Examining process integration focusing on the planning, specialty, reliability, maintainability, LSI, environment, etc.

10:30-11:00

Coffee Break

 

11:00-12:30

Structure

Study of system architecture related to work breakdown structure (WBS) both in the context of integration process

Workshop: WBS and Product Tree and Architecture

12:30-13:30

Lunch Break

 

13:30-15:00

Verification

Studying Integration and Verification in accordance to System Engineering principles such as partitioning, decomposition, modularity, and V-model

15:00-15:30

Refreshments

 

15:30-17:00

Planning

Analyzing the major factors in Integration planning and strategy

Workshop: Integration Plan

 

 

 

 

Integration of Large Scale Systems

Day-II - Integration preparation, assembly & delivery

יום II –הכנות לשלובים, הרכבה ומסירה

Agenda:

Subject

Description

08:45-09:00

Welcome

 

09:00-10:30

Integrity

Exploring the concept of System Integrity via Configuration Management, baseline freezing and change control

10:30-11:00

Coffee Break

 

11:00-12:30

Interfaces

Study of interface development, and Interface management leading to Interface Control Documents (ICD),

Workshop: Interface Requirements Specifications (IRS)

12:30-13:30

Lunch Break

 

13:30-15:00

Product Integration (PI)

Studying the foundations of product integration preparation focusing on: interface compatibility, Integration environment and procedures

15:00-15:30

Refreshments

 

15:30-17:00

PI cont.

Studying the foundations of product assembly and product delivery involving: readiness confirmation, evaluation of assembled product components and product packaging for delivery.

 

Integration of Large Scale Systems

Day-III - Integration at large scale

יום lll –תכנון השילובים ומושגים

Agenda:

Subject

Description

08:45-09:00

Welcome

 

09:00-10:30

Integration Testing

Exploring the engineering and managerial principles of integration tests including: Software Integration, System Integration, etc. Workshop: Integration environment setup

10:30-11:00

Coffee Break

 

11:00-12:30

Enterprise

Introducing enterprise system integration through the a survey of enterprise architecture, information services, global manufacturing enterprise, etc.

12:30-13:30

Lunch Break

 

13:30-15:00

Integration states

Analyzing system interconnectivity and Interoperability enabling the coexistence of development and operational processes.

Workshop: states of system integration

15:00-15:30

Refreshments

 

15:30-17:00

Complex systems

Understanding system integration technical problems and evaluating the social solutions related to failure and misunderstanding,

קהל יעד: System Engineers, Integration professionals with at least 5 years of Design and development experience. Project/program/product manager, HW/SW Engineers and Managers, V&V managers, system testing managers
מחירים לפני מע"מ קהל רחב חברי אילטם, IEEE_CS  ו - INCOSE_IL
מחיר 2,100 ש"ח 1,600 ש"ח

הרשמה מראש חובה !!!
דמי ההשתתפות כוללים: השתתפות ב - 3 ימי סדנא, תקציר ההרצאות, כיבוד וארוחות צהריים. 
מספר המשתתפים מוגבל. ביטול יתקבל בכתב בלבד. ביטול השתתפות אחרי 9.1.2019 ו/או אי הגעה ביום העיון יחויב בתשלום מלא.

הפעילות בוצעה ב - 16/01/2019

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) ₪2100 ₪1600