מפגש

מתודולוגיה למאמנים (סימולטורים) במערכות מורכבותחינם לחברי האיגוד

מרצה‐ ברק יחזקאלי, חיים נוטי
 22/10/2018

ברק יחזקאלי מרפאל ייתן סקירה של סוגי מאמנים המפותחים במסגרת התחום, תיאור ארכיטקטורה עקרונית של מאמן אמל"ח, סקירת שיטות עבודה מול קבוצות הפיתוח ומשתמשי הקצה וסקירת מרכז תפישות.

אביאל ברנט מתע"א יציג קונספט של פיתוח סימולטור מערכתי יחיד, שיוכל ללוות את כל שלבי הבדיקות של המערכת החל משלב ההיתכנות ועד לשלב תיקוף ביצועי המערכת. הקונספט נשען על אלמנטים שפותחו במלמ ומבקש להציג תמונה כוללת לתהליך הפיתוח. הקונספט נשען על עקרונות של תהליך פיתוח טלסקופי. בתהליך זה אנו שואפים לשמר את הגרעין הבסיסי של המערכת (במקרה זה הסימולטור המערכתי) ולפתח אותו ע"י הרחבת כלל יכולותיו באופן מדורג. הצורך בפיתוח הקונספט נובע מכך שבפרויקטים מבוזבזים משאבים רבים על פיתוח מגוון סימולטורים שלכל אחד תפקיד וייעוד משלו. השאיפה היא לאחד את כל תפקידי הסימולטור לכדי יישות אחת שתוכל להתפתח ביחד עם הפרויקט.

ההרצאה של חיים נוטי מרפאל, תתמקד בשילוב כלי הסימולציה בהנדסת הבדיקות ותנסה לענות על השאלות: מתי כדאי לשלב סימולציה בהנדסת בדיקות? כיצד משתלבת הסימולציה בתהליך? ומהם הסיכונים בשילוב סימולציה בבדיקות המערכת?

14:00-14:15

התכנסות ונטוורקינג

14:15-15:45

סקירת סוגי מאמנים, ארכיטקטורה ושיטות עבודה - ברק יחזקאלי, רפאל

15:45-16:00

הפסקת קפה ונטוורקינג

16:00-17:00

קונספט התפתחות סימולטור מערכתי בחיי הפרויקט - אביאל ברנט, תע"א

17:00-17:30

שילוב סימולציה בהנדסת בדיקות - חיים נוטי, רפאל

 

הערות: מפגש מס' 15 בנושא - מתודולוגיה למאמנים (סימולטורים) במערכות מורכבות
מחירים לפני מע"מ קהל רחב חברי אילטם ו - INCOSE_IL
מחיר 300 ש"ח ללא תשלום

הרשמה מראש חובה !!!
ביטול השתתפות אחרי 15.10.2018 ו/או אי הגעה ביום המפגש יחויב בתשלום מלא.
ביטול יתקבל בכתב בלבד.

הפעילות בוצעה ב - 22/10/2018

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) ₪300 חינם