קורס

הגדרה, זיהוי, ניתוח, מענה, ניהול, והפקת לקחים של סיכונים והזדמנויות פרוייקטליים וטכנולוגיים בפיתוח מערכות מורכבותבהנחה לחברי האיגוד

 החל מ- 05/11/2018
2 מפגשים

הסדנא תתקיים ב:
יום ב' ה - 5.11.18 (בבית חיל האוויר, הרצליה)
יום ב' ה - 12.11.18 (במלון השרון)

ניהול סיכונים והזדמנויות הינו מהתהליכים החשובים ביותר לכל ארגון, לעולם הפרויקטים ובעולם המערכות המורכבות. חשיבותו הרבה של התהליך הינה ביכולתו להשפיע פרואקטיבית על הצלחתו או כישלונו של מיזם, פרויקט הנדסי/טכנולוגי או ביצועיה של מערכת מורכבת. ההשפעה הינה במונחי היכולת לעמוד ביעדי הארגון/הפרוייקט/המערכת. יעדים אלו יכולים להיות עסקיים, לו"ז, עלות, ביצועים, איכות ועוד. היכולת לקשור בין ניהול הסיכונים וההזדמנויות ליעדיו של הארגון/הפרוייקט/המערכת הינה בבסיס סדנא זו.

הסדנא בת היומיים תכלול מגוון שיטות ומודלים קיימים שיכללו חידושים, בצד שיטות חדשות לגמרי הנמצאות בחזית הידע הקיים היום בתחום. השיטות תילמדנה ותתורגלנה ע"י המשתתפים (יכללו כ- 7 תרגולים). בתרגילים נתרגל מקרי בוחן שיינתנו ע"י המרצה ודוגמאות שיפותחו ע"י אלו מהמשתתפים, שיחליטו להביא דוגמא ממקום עבודתם ובהקשר לניסיונם והבנתם. דוגמאות שיובאו ע"י המשתתפים יסייעו להם לצאת מההשתלמות עם כלי עבודה המותאמים לצרכיהם. נושא ההזדמנויות שלרוב אינו מטופל - יקבל דגש ע"י 2 שיטות ייעודיות.

היום הראשון יוקדש להגדרות בניהול סיכונים והזדמנויות ולתיאור התהליך השלם בן 6 השלבים במסגרתו יטופלו ויתורגלו שלב ההתנעה ושלב זיהוי הסיכונים. זיהוי סיכונים הינו האספקט המשמעותי ביותר בתהליך ניהול הסיכונים, אך נוטה להיות השלב החלש ביותר בתהליך. תיסקרנה שיטות מגוונות לזיהוי סיכונים, החל משיטות פשוטות ואינטואיטיביות (שיטות סדר ראשון) וכלה בשיטות עקיפות והנדסיות מתקדמות (שיטות סדר שני), ובמיוחד שיטת FFA (Force Field Analysis) החדשה, שנחלה הצלחה רבה בארגונים ובפרויקטים מעשיים ב-5 השנים האחרונות (שיטה זו תילמד תתורגל ויינתן כלי מתאים).

היום השני יוקדש לשלבי הערכת הסיכונים והמענה האפשרי להם. היום יכלול פירוט של סולמות (סקלות) ומטריצות מסורתיות בצד מתקדמות בניהול סיכונים. כמו כן, תיסקרנה 4 האסטרטגיות במענה לסיכונים (קבלה, הפחתה, העברה, מניעה). בנוסף, תילמד שיטה לטיפול במצב בו תכנית המענה לניהול הסיכונים נכשלת בעצמה. נסכם את הסדנא בניהול הסיכונים במקרה הבוחן של מעבורת החלל קולומביה שהתרסקה ב- 2003.

 

 

 

Day I: Initiation and Risk Identification

יום l – שיטות לזיהוי סיכונים

יום שני – 05.11.2018

לו"ז

נושא

תיאור

08:45-09:00

הרשמה ונטוורקינג

09:00-10:45

מבוא לניהול סיכונים

מבוא לניהול סיכונים במערכות מורכבות: הגדרות, סיכונים אל מול יעדים, איומים אל מול הזדמנויות, מודל Unknown Unknowns, סיווג משפחות סיכונים.

תהליך ניהול הסיכונים

מקרה בוחן – Mars Climate Orbiter

 

ששת השלבים של תהליך ניהול הסיכונים וההזדמנויות במערכות מורכבות:

1) התנעה; 2) זיהוי הסיכונים וההזדמנויות; 3-4) ניתוח כמותי ואיכותי של הסיכונים וההזדמנויות; 5) תכנית מענה לסיכונים וההזדמנויות; 6) מימוש ובקרה.

התאמת התהליך גם להזדמנויות.

התנעה

1.    שלב ההתנעה: עקרונות ו- Best Practices.


תרגול
: מציאת יעדים, שלב ההתנעה.

10:45-11:00

הפסקת קפה ונטוורקינג

11:00-12:45

שיטות לזיהוי סיכונים

הבדלי גישות: System1 לעומת System2;

 

2.    שלב זיהוי הסיכונים: שיטות System1 לעומת System2 בהקשר זיהוי סיכונים.

 

      2.1 שיטת CAA (Constraints and Assumptions Analysis)

 

מקרה בוחן רובוט מנקה חלונות

 

תרגול - CAA

12:45-13:45

הפסקה וארוחת צהריים

13:45-15:15

שיטות לזיהוי סיכונים

       2.2 שיטת FFA ((Force Field Analysis

 

מקרה בוחן של  הסטודנטים ממקום עבודתם

 

תרגול – FAA (יעדים, כוחות, שליטה בכוחות).

15:15-15:30

הפסקת קפה ונטוורקינג

15:30-17:00

שיטות לזיהוי סיכונים

תרגול – FAA (הגדרת הסיכונים).

 

 

 

Day II: Risk Assessment and Risk Response

יום II – הערכת הסיכונים, מענה לסיכונים, תכנית חלופית

יום שני – 12.11.2018

לו"ז

נושא

תיאור

08:45-09:00

הרשמה ונטוורקינג

09:00-10:45

 

הערכת הסיכונים

שלבים 3-4: הערכת הסיכונים ושימוש במטריצות סיכונים

 

סולמות (סקלות) של השפעה וסבירות.

מטריצות מסורתיות ומתקדמות.

קווים אדומים, "5", ה- 5 המחלחל.

 

תרגול: קביעת הקווים האדומים, הסולמות ושימוש במטריצות המתקדמות.

10:45-11:00

הפסקת קפה ונטוורקינג

11:00-12:45

מענה לסיכונים

שלב 5: מענה לסיכונים

 

ארבע אסטרטגיות המענה (קבלה, הפחתה, העברה, מניעה)

 

תרגול: מענה לסיכונים ע"פ מגוון קטגוריות

FFA) Revisit), מענים אחרים.

12:45-13:45

הפסקה וארוחת צהריים

13:45-15:15

מענה לסיכונים

מימד נוסף לסיכונים:

 

TF (Time Frame) – התכנית החלופית

(Mitigation Plan Vs. Contingency Plan)

שיטות לקביעת תזמון התנעת התוכנית החלופית.

סימון TF במטריצת הסיכונים.

 

תרגול: TF

15:15-15:30

הפסקת קפה ונטוורקינג

15:30-16:45

מקרה בוחן

מקרה בוחן סיכונים במעבורת החלל קולומביה וסיבות לכשל

16:45-17:00

סיכום ומשוב

סיכום הסדנא ומשוב

 

 

קהל יעד: מנהלים, מנהלי פיתוח, מנהלי פרוייקטים, מהנדסי מערכות, מנהלי סיכונים, מהנדסי בטיחות, מנהלי תכניות ומנהלי מוצר.
מחירים לפני מע"מ קהל רחב חברי אילטם
מחיר 1,300 ש"ח 1,000 ש"ח

הרשמה מראש חובה !!!
דמי ההשתתפות כוללים: השתתפות בסדנא, תקציר ההרצאות, כיבוד וארוחות צהריים. 
מספר המשתתפים מוגבל. ביטול יתקבל בכתב בלבד. ביטול השתתפות אחרי 29.10.2018 ו/או אי הגעה ביום העיון יחויב בתשלום מלא.

הפעילות בוצעה ב - 05/11/2018

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) ₪1300 ₪1000