מפגש

קבוצת עניין - רגולציות ותיכון לקיימותחינם לחברי האיגוד

מרצה‐ ד"ר אריאל גרינברג
 30/05/2018

13:45-14:00

התכנסות

14:00-15:30

עדכונים בתחום החקיקה הסביבתית בעולם – יואב גלעד

15:30-15:45

הפסקה

15:45-16:30

התמודדות תעשיית ה-Aerospace עם חקיקות סביבתיות בינלאומיות - ד"ר אריאל גרינברג, ד"ר דני לנדא

16:30-17:00

האם הקיימות היא בת קיימא? - דב פרי

17:00-17:15

דיון פתוח

קהל יעד: מרכזי הנדסת הסביבה, מהנדסי פיתוח, מהנדסי תהליך, מנהלי הנדסה, תפעול, איכות וטכנולוגים.
מחירים ללא מע"מ קהל רחב חברי אילטם
מחיר 300 ש"ח ללא תשלום

הרשמה מראש חובה !!!
ביטול השתתפות אחרי 27.5.2018 ו/או אי הגעה ביום המפגש יחויב בתשלום מלא.
ביטול יתקבל בכתב בלבד.

הפעילות בוצעה ב - 30/05/2018

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) ₪300 חינם