קורס

תכן לאמינות בפיתוח מערכותבהנחה לחברי האיגוד

מרצה‐ מרצים שונים
 החל מ- 30/05/2018
3 מפגשים

הסדנא תתקיים ב:
יום ד' ה - 30.5.18
יום ד' ה - 6.6.18
יום ד' ה - 13.6.18

 

מטרת הסדנא לאמינות:

הצגת שיטה סדורה למימוש תכן לאמינות מערכתית אינהרנטית במערכת ותמונה שלמה של הכלים והמתודולוגיות העומדים לרשות מהנדסי המערכת ומהנדס האמינות.

מה נלמד בסדנא?

במסגרת הסדנא נכיר את התהליכים שיש לקיים כדי לתכנן מערכת אמינה ואת הכלים והמתודולוגיות הלוקחים חלק בתהליך תכנון מערכת אמינה ואימותה. נדבר על הגורמים בפרוייקט שצריכים להיות שותפים ומעורבים בתהליך התכנון, הניתוח והאימות, על נקודות הזמן בפרוייקט למעורבות פעילה של מהנדס האמינות, והחשיבות המכרעת לסנכרון בין תהליך פיתוח הפרויקט והטמעת האמינות.

לאורך הסדנא יוקדש זמן לתרגול החומר הנלמד. התרגילים יהוו עמוד שידרה  לסדנא ויתמקדו בבניית תוכנית האמינות, הכרת כשלים אופייניים במערכות, תכן לאמינות והערכות אמינות.

מבחינה מתודולוגית הקורס יכלול התייחסות לכלל המרכיבים של תכן לאמינות החל משלב זיהוי הצרכים והגדרת הדרישות, ניתוחי התכן כדוגמת אופני כשל ועצי תקלות, הערכות כמותיות של אמינות המוצר באמצעות ניתוחים אנליטיים וניסויי פיתוח (ניסויים מואצים) ועד לאימות ותיקוף האמינות בתום הפיתוח ובשימוש המבצעי בשדה (גידול אמינות ואיסוף נתונים).

 

 

סדנא 1 מתוך 3

הנדסת אמינות בפיתוח מערכות

 30.05.2018,  08:45, מלון השרון - הרצליה

מרצים:

ד"ר עמית טלר – מרכז אמינות ובטיחות מערכות, רפאל
עופר דואני– מרכז אמינות ובטיחות מערכות, תעשיה אווירית

 

היום הראשון של הסדנא יתמקד ב:

o   מבוא לאמינות ושילובה בפרויקט הפיתוח

o   הכרת מושגים בתחום הנדסת אמינות.

o   גיבוש מודל האמינות ודרישות האמינות.

o   תרגיל – יישום תוכנית אמינות ומודל אמינות למערכת.

 

 

סדר היום:

 

#

שעה

נושא

מרצה

 

09:00 – 08:45

התכנסות

 

1. 

10:00 – 09:00

o   כללי, מטרות

o   מבוא להנדסת אמינות

ד"ר עמית טלר

2. 

11:00 – 10:00

o   ניהול אמינות בפרויקט

o   אמינות כמרכיב בהנדסת מערכת

ד"ר עמית טלר

 

11:15 – 11:00

הפסקת התרעננות וכיבוד קל

 

3. 

12:00 – 11:15

o   מבוא ומושגים בהסתברות וסטטיסטיקה

ד"ר עמית טלר

4.  

12:45 - 12:00

o   מטלות אמינות- פעילויות מקובלות בתהליכי הפיתוח

ד"ר עמית טלר

 

13:45 – 12:45

ארוחת צהריים

 

5. 

14:30 – 13:45

o   חיזוי אמינות

o   הכנת בסיס לניתוחי אמינות (Data Source)

עופר דואני

6.  

14:30 – 15:15

o   מודל אמינות וארכיטקטורת מערכת

o   ניתוח עץ תקלות לאמינות

o   תרגיל קצר

עופר דואני

 

15:15 – 15:30

הפסקת התרעננות וכיבוד קל

 

7. 

15:30 – 16:30

o   תקנים לאמינות

עופר דואני

8.  

16:30 – 17:00

o   תרגיל קצר – תוכנית אמינות לפרויקט

עופר דואני

 

 


 

 

סדנא 2 מתוך 3

מנגנוני כשל במערכות וכלי ניתוח מערכתיים

 06.06.2018, 08:45, מלון שרון - הרצליה

מרצים:

עופר דואני,מאיר כהן – מרכז אמינות ובטיחות מערכות, תעשיה אווירית
אמנון גנות - אורבוטק

 

היום השני של הסדנא יתמקד ב:

o   עקרונות בניתוח מערכת, דרישות ותכן לאמינות

o   מבוא לכלים ושיטות ניתוח

o   עצי תקלות

o   ניתוח אופני כשל

o   תרגיל –ניתוח אופני כשל עבור מערכת בפיתוח

 

סדר היום:

 

#

שעה

נושא

מרצה

 

09:00 – 08:45

התכנסות

 

1.          

10:00 – 09:00

o   ניתוח מערכת (מבנה, פרופיל משימה, פונקציות) כבסיס להגדרת דרישות אמינות והקצאת אמינות

o   דרישות אמינות, הקצאות, הקשר ביניהם וחלופות

עופר דואני

2.   

11:00 – 10:00

o   דרישות לא פונקציונאליות

o   הקשר בין הארכיטקטורה  לדרישות

עופר דואני

 

11:15 – 11:00

הפסקת התרעננות וכיבוד קל

 

3.    

12:00 – 11:15

o   כשלים ותקלות - הגדרות

o   מנגנוני כשל ואופני כשל נפוצים

אמנון גנות

4.  

12:00 – 12:45

o   גורמי שורש לתקלות

o   בדיקתיות והקשר לניתוח אופני כשל

אמנון גנות

 

13:45 – 12:45

ארוחת צהריים

 

5.    

14:30 – 13:45

o   דרישות תנאי סביבה

מאיר כהן

6. 

14:30 – 15:15

o   שיטות אימות שונות לתנאי הסביבה

מאיר כהן

 

15:15 – 15:30

הפסקת התרעננות וכיבוד קל

 

7. 

15:30 – 16:30

o   תרגיל – ניתוח אופני כשל

אמנון גנות

8.    

16:30 – 17:00

o  הצגת תוצאות התרגיל

o  סיכום היום

אמנון גנות

 


 

 

סדנא 3 מתוך 3

ניסויים, כלים ושיטות בתכן לאמינות ושיפור אמינות

13.06.2018, 08:45, מלון השרון - הרצליה

מרצים:

ד"ר עמית טלר – מרכז אמינות ובטיחות מערכות, רפאל
עופר דואני, מעין גוטמן – מרכז אמינות ובטיחות מערכות, תעשיה אווירית
אמנון גנות - אורבוטק

 

היום השלישי של הסדנא יתמקד ב:

o   כלים תכן לאמינות

o   שילוב אמינות בניסויי הפיתוח

o   גידול אמינות

o   ניתוח נתוני אמינות מהשדה

o   תרגיל מסכם בניתוח אמינות למערכת

 

סדר היום:

 

#

שעה

נושא

מרצה

 

09:00 – 08:45

התכנסות

 

1.       

10:00 – 09:00

Derating   o  

o   עקרונות בתחזוקה - בריאות מערכות

אמנון גנות

2.  

11:00 – 10:00

o   ניסויים מואצים (HALT/HASS)

o   תכן רובוסטי

o   גישות לסינון ESS, Burn-in

אמנון גנות

 

11:15 – 11:00

הפסקת התרעננות וכיבוד קל

 

3.   

12:00 – 11:15

o  שילוב אמינות בתוכנית ניסויי הפיתוח

o  תכנון ניסויי אמינות

ד"ר עמית טלר

4.  

12:45 – 12:00

o  גידול אמינות

o  איסוף נתונים מהשדה (FRACAS)

o  הערכה ושיפור אמינות – רכיבים אלקטרוניים ומכאניים

ד"ר עמית טלר, עופר דואני

 

13:45 – 12:45

ארוחת צהריים

 

5. 

14:30 – 13:45

o   תוכנית האמינות

o   השתלבות אמינות בתהליך הפיתוח

מעין גוטמן

6.     

14:30 – 15:15

o   אינטראקציה עם קבוצות הנדסה אחרות (ניתוח עומסים, הנדסת סביבה וכו')

o   תרגיל כתיבת תוכנית אמינות לפרויקט

מעין גוטמן

 

15:15 – 15:30

הפסקת התרעננות וכיבוד קל

 

7.       

15:30 – 16:30

o   סיכום התרגיל והרצאה מסכמת

 

8. 

16:30 – 17:00

o   סיכום הסדנא + משובים

 

 


 

קהל יעד: מהנדסי מערכות, מנהלי מוצר, מנהלי פיתוח.
מחירים ללא מע"מ קהל רחב חברי אילטם
מחיר 2,100 ש"ח 1,600 ש"ח

הרשמה מראש חובה !!!
דמי ההשתתפות כוללים: השתתפות ב - 3 ימי סדנא, תקציר ההרצאות, כיבוד וארוחות צהריים. 
מספר המשתתפים מוגבל. ביטול יתקבל בכתב בלבד. ביטול השתתפות אחרי 23.5.2018 ו/או אי הגעה ביום העיון יחויב בתשלום מלא.

הפעילות בוצעה ב - 30/05/2018

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) ₪2100 ₪1600