קורס

תכן לבטיחות במערכות מורכבותבהנחה לחברי האיגוד

מרצה‐ מרצים שונים
 החל מ- 12/02/2018
3 מפגשים

מטרת הסדנא:

הצגת שיטה סדורה למימוש תכן לבטיחות אינהרנטית במערכת ותמונה שלמה של הכלים והמתודולוגיות העומדים לרשות מהנדסי המערכת ומהנדס הבטיחות.

מה נלמד:

במסגרת הסדנא נכיר את התהליכים שיש לקיים כדי לתכנן מערכת בטוחה ואת הכלים והמתודולוגיות הלוקחים חלק בתהליך תכנון מערכת בטוחה, הערכת בטיחותה ואימותה. נדבר על הגורמים בפרוייקט שצריכים להיות שותפים ומעורבים בתהליך התכנון, הניתוח והאימות, על נקודות הזמן בפרוייקט למעורבות פעילה של מהנדס הבטיחות, והחשיבות המכרעת לסנכרון בין תהליך פיתוח הפרויקט והטמעת הבטיחות.

לאורך הסדנא נקיים תרגיל מתגלגל שיבוצע בצוותים. התרגיל מהווה עמוד שידרה לסדנא. במהלך התרגיל, המשתתפים יישמו את האספקטים השונים של הגדרת הדרישות, בניית הקונספט, תכן לבטיחות, הערכת הבטיחות, תהליך אימות ותיקוף. במהלך ההשתלמות נבצע תכן לבטיחות למערכת לניידות עצמית בסביבה קרובה (קלנועית). בסיום ההשתלמות ננתח יחד את ממצאי התרגיל ונפיק תובנות ומסקנות.

 נושאי הסדנאות

 • שילוב הבטיחות בתכן ובפיתוח המערכת
 • כלים ושיטות לניתוח הבטיחות
 • אימות תיקוף הבטיחות, גישות מתקדמות
 • התנסות מעשית בתרגיל מובנה של פרוייקט מתגלגל
 • פאנל – יישום בטיחות בתכן בחברות תעשייתיות שונות

 

 

 

 

שלושה ימי סדנא בנושא: תכן לבטיחות במערכות מורכבות

סדנא 1 מתוך 3

שילוב הבטיחות בתכן ובפיתוח המערכת

12.02.2018, הרצליה

 

היום הראשון של הסדנא:

 • המאפיינים העיקריים של תכן בטוח
 • תאור הפעילויות הנדרשות להטמעת הבטיחות בתכן המערכת
 • הבנת התפקידים והאחריות של בעלי התפקידים השונים (ראש הפרויקט, מהנדסי המערכת, מהנדס הבטיחות, מנתחי הבטיחות)
 • ניהול הבטיחות תוך תאום עם שאר הפעילויות בהנדסת המערכת
 • תאור סוגי הניתוחים הנעשים במהלך התכן והפיתוח
 • תרגול

סדר היום:

 

שעה

נושא

מרצה

09:00 – 08:45

דברי פתיחה

משה סלם, ד"ר שמשון ארואטי

10:00 – 09:00

תכן לבטיחות – מבוא ומושגים עיקריים

ליאור מצנר

11:00 – 10:00

בניית קונספט בטיחות למערכת המשולב בתכן המערכתי.

ליאור מצנר

11:15 – 11:00

הפסקת התרעננות וכיבוד קל

 

12:45 – 11:15

הערכת בטיחות התכן:

 • Functional Hazard Analysis
 • Preliminary Hazard List

ליאור מצנר

13:45 – 12:45

ארוחת צהריים

 

15:00 – 13:45

הערכת בטיחות התכן:

 • Preliminary Hazard Analysis
 • Subsystem Hazard Analysis
 • System Hazard Analysis

ליאור מצנר

15:00 – 15:30

הצגת התרגיל בפני המשתתפים: תפקיד, מטרות,דרישות הבטיחות, עקרונות.

ליאור מצנר

15:30 – 15:45

הפסקת התרעננות וכיבוד קל

 

15:45 – 16:30

תרגיל – הגדרת קונספט בטיחות ותוכנית בטיחות מערכתית.

ליאור מצנר

16:30 – 17:00

הצגת  תוצאות התרגול ע"י שני צוותים.

ליאור מצנר

17:15 – 17:00

הצגת פתרון בית ספר של התרגיל, סיכום יומי ומשובים.

ליאור מצנרשלושה ימי סדנא בנושא: תכן לבטיחות במערכות מורכבות

סדנא 2 מתוך 3

כלים ושיטות לניתוח הבטיחות

19.02.2018, הרצליההיום השני של הסדנא:

נלמד טכניקות שונות לניתוח בטיחות מערכת, בכלל זה: עצי תקלות, עצי אירועים, אופני כשל וקריטיקאליות, HAZOP. נסכם את היום בתרגיל המשלב מספר שיטות ניתוח.


סדר היום:

שעה

נושא

מרצה

09:00 – 08:45

דברי פתיחה

משה סלם, ד"ר שמשון ארואטי

10:30 – 09:00

עקרונות ניתוח סיכונים הסתברותי  (Probabilistic Risk Analysis)

ד"ר שמשון ארואטי

10:45 – 10:30

הפסקת התרעננות וכיבוד קל

 

12:45 – 10:45

טכניקות ניתוח: Event Tee Analysis (ETA), Fault Tree Analysis (FTA), Failure modes, Effects and Criticality Analysis (FMECA). Process FMEA, Hazard and Operability Study (HAZOP)

ד"ר לינה טפר / ד"ר שמשון ארואטי

13:45 – 12:45

ארוחת צהריים

 

14:15 – 13:45

דוגמת אירוע בטיחותי – Case Study

ד"ר שמשון ארואטי

15:15 – 14:15

טכניקות ניתוח – המשך

ד"ר לינה טפר / ד"ר שמשון ארואטי

15:45 – 15:15

תרגיל : שימוש בטכניקות ניתוח שונות למערכת המתורגלת

ד"ר לינה טפר / ד"ר שמשון ארואטי

16:00 – 15:45

הפסקת התרעננות וכיבוד קל

 

16:30 – 16:00

תרגיל (המשך)

ד"ר לינה טפר / ד"ר שמשון ארואטי

17:00 – 16:30

הצגת תוצאות התרגול

ד"ר לינה טפר / ד"ר שמשון ארואטי

17:15 – 17:00

הצגת פתרון בית ספר של התרגיל, סיכום יומי ומשובים

ד"ר לינה טפר / ד"ר שמשון ארואטישלושה ימי סדנא בנושא: תכן לבטיחות במערכות מורכבות

סדנא 3 מתוך3

בטיחות בניסויים, אימות תיקוף הבטיחות, גישות מתקדמות

 

05.03.2018, הרצליה

 

היום השלישי של הסדנא:

נתמקד במספר נושאים ייחודיים, בהם:

 • אימות ותיקוף בטיחות – מתודה ותרגול.
 • שילוב הבטיחות במערכות עתירות תוכנה
 • תרגיל מסכם ודיון מקיף על תובנות הסדנה במסגרת פאנל.

סדר היום:

 

שעה

נושא

מרצה

09:00 – 08:45

דברי פתיחה

משה סלם, ד"ר שמשון ארואטי

09:00 – 10:00

שילוב בטיחות בתכן ובפיתוח המערכת

ד"ר שמשון ארואטי

10:00 – 11:00

אימות ותיקוף בטיחות

 יצחק גרוסמן

11:00 – 11:15

הפסקת התרעננות וכיבוד קל

 

11:15 – 13:00

בטיחות תוכנה

שרון קידר

13:00 – 14:00

ארוחת צהריים

 

14:00 – 15:15

תרגיל: הכנת תוכנית לאימות ותיקוף בטיחות

 יצחק גרוסמן

15:15 – 15:30

הפסקת התרעננות וכיבוד קל

 

15:30 – 17:00

יישום בטיחות בתכן בחברות תעשייתיות שונות

פאנל

17:00 – 17:15

סיכום הסדנה

ד"ר שמשון ארואטי

קהל יעד: מהנדסי מערכות בפרויקטים, מהנדסי בטיחות ומהנדסי פיתוח
מחירים ללא מע"מ קהל רחב חברי אילטם
מחיר 2,100 ש"ח 1,600 ש"ח

הרשמה מראש חובה !!!
דמי ההשתתפות כוללים: השתתפות ב - 3 ימי סדנא, תקציר ההרצאות, כיבוד וארוחות צהריים. 
מספר המשתתפים מוגבל. ביטול יתקבל בכתב בלבד. ביטול השתתפות אחרי ה - 05.02.2018 ו/או אי הגעה ביום העיון יחויב בתשלום מלא.

הפעילות בוצעה ב - 12/02/2018

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) ₪2100 ₪1600