סיכום יום עיון הנדסת מערכות על שם יוסי לוין-נשים מקדמות הנדסת מערכות

ד"ר יניב מרדכי
דר' אביגדור זוננשיין
דר' שרון שושני-תבורי

סיכום יום עיון הנדסת
מערכות על שם יוסי לוין-נשים מקדמות הנדסת מערכות מתאריך: 24.1.23
דר' אביגדור זוננשיין, מרכז גורדון להנדסת מערכות, טכניון
דר' שרון שושני-תבורי, השתתפות בהנחיית הכנס, הנחיית פנל
דר' יניב מרדכי, הרצאה וסיכום סמינר
בתאריך ה-24 לינואר 2023 אורגן ע"י מרכז גורדון להנדסת מערכות בטכניון יום העיון השנתי המסורתי להנדסת מערכות על שם דר' יוסי לוין ז"ל. יום העיון התקיים במתכונת פיזית לראשונה לאחר מגיפת הקורונה ומגבלותיה. ביום השתתפו כ 200 משתתפים.
בפתיחת הכינוס בירכו פרופ' יוסי בן אשר בשם מרכז גורדון, דר' אביטל שריפט, סמנכ"ל מו"פ וטכנולוגיות תע"א, גיא בר יוסף-בשם רפאל והאיגוד הישראלי להנדסת מערכות ואסף לוין בשם משפחת לוין. כולם ציינו את חשיבות יום זה להטמעת הנדסת מערכות מתקדמת בחברות ובאקדמיה בישראל, וגם ציינו את חשיבות העלאת נושא המגוון המגדרי.
בפתיחת יום העיון הוענקו תעודות הצטיינות ומענק כספי מטעם משפחת לוין למהנדסי מערכות מצטיינים מרפאל ומהתעשייה האווירית. מהנדסת המערכות המצטיינת של רפאל לשנת 2022 היא אירית נוה. את פועלה והצטיינותה, תיאר יגאל קויפמן, מהנדס מערכות ראשי מרפאל. מהנדסת המערכות המצטיינת של תע"א לשנת 2022 היא ויקי אלמן לזבניק, את פועלה והצטיינותה של ויקי, תיארה דר' אביטל שריפט.


7.webp פרופ' אלינה קרבצ'בסקי - אוניברסיטת בן גוריון בנגב  יו"ר הקבוצה לנשים בהנדסה ב IEEE ישראל
אלינה תיארה את פעילותה בשכנוע וגיוס צעירות להנדסה בכלל ולהנדסת מערכות בפרט. למרות מאמצים אלו הנתונים על היקף הנשים בתפקידי ניהול והנדסה בכירים הם די מאכזבים, כמוצג בתרשים שלהלן.
% מהמשרתים בתפקידי פיתוח וסייבר בשירות חובה בצה"ל, 29% מהעובדים בתפקידי ליבה טכנולוגיים, 9.4% מכלל המנכ"לים שהקימו סטרטאפים.
בנוסף, אלינה הציגה את פעילותה המחקרית בתחומי מערכות פוטוניקה באוניברסיטת ב"ג. במסגרת זו אלינה תיארה מודל מערכתי למערכות פוטוניקה.


2.webp Emerging Trends in Systems Engineering Leadership
Prof. Alice Squires, INCOSE EWLSE
 פרופ' אליס סקוירס מובילה ב INCOSE את קבוצת ההעצמה של נשים לתפקידי הנדסת מערכות EWLSE. במסגרת זו תיארה יוזמות ספציפיות כמו: כתיבת סדרת ספרים הנכתבים אישית על ידי מהנדסות מערכות בנושא: "העולם בו אנחנו משתפים פעולה כשווים", כתיבת מאמרים לידיעון של INCOSE בנושאי גוון מגדרי והשפעתו על הארגונים והפרויקטים, כתיבת מכתבים לעצמך הצעירה :" איך הנדסת המערכות שינתה את חיי”. כל הפרסומים האלו נמצאים באתר INCOSE והם חינמיים.
בחלק השני של ההרצאה הציגה פעילויות מובילות של האיגוד הבינלאומי להנדסת מערכות כמו החזון של INCOSE ל 2035, העתיד של הנדסת מערכות FUSE.
 


4.webp מודל שני המגדלים כמודל המערכתי לגישת תעשייה 4.0
מלי ביצור-פרנס, מנכלית תפן ויו"ר המכון ליצור מתקדם
מלי הציגה סקר גדול שעשו בתעשייה על ביצועי התעשייה והתקדמותה בשנים האחרונות במגוון נושאים כמו היקף הנשים בחברות תעשייתיות-ראה בשקף הבא, ב 6% מהארגונים מעסיקים מעל 50% נשים, וב 9% מהחברות מעסיקים פחות מ10% נשים. בנוסף, נסקר מה הוותק הממוצע של עובדים בארגוני תעשייה ונמצא שהוותק ירד משמעותית בין השנים 2019 ל 2020 , למשל אחוז העובדים בעלי וותק של 5-10 שנים ירד מ 45% ב2019 ל29% ב2020, ואחוז העובדים בעלית וותק מעל 10 שנים ירד מ37% ב 2019 ל29% ב 2020. לירידה בוותק עובדים יש משמעות שלילית על שימור הידע והניסיון בארגונים התעשייתיים.
לגבי תהליכי ניהול ויצור מתקדם נראה שיש התקדמות ביישום תעשייה 4.0. כפי שמוצג בשקף הבא, בשנת 2019 כ 40% מהחברות דווחו על יישום אלמנטים חדשניים של תעשייה 4.0 ובשנת 2022 כבר למעלה מ 50% דווחו על יישומי תעשייה 4.0.
בחברת תפן פותח מודל מערכתי-מודל שני המגדלים ליישום ושיפור חברות בתהליכי תעשייה 4.0. במודל הדואליות מתבטאת בכמה אופנים: שילוב אנשים מצטיינים עם טכנולוגיות חדשניות, שילוב תהליכי אבחון והערכת בשלות לתעשייה 4.0 עם תהליכי יישום בפועל של טכנולוגיות חדשניות ותהליכים מתקדמים, שילוב היבטי INPUT עם מדידת היבטי OUTPUT


10.webp טכנולוגיות עמוקות ומפציעות פוגשות הנדסת מערכות
דר' אמירה שרון, לשעבר סמנכ"לית בכירה לטכנולוגיות, חדשנות ומו"פ, של התעשייה האווירית לישראל וכיום שותפה טכנולוגית הקרן הון סיכון Awz Ventures- 
אמירה תיארה את האירועים בילדותה שהובילו אותה לתחומי ההנדסה, והתייחסה לתיעול של בנות מול בנים אשר מביא אותן להתרחק ממקצועות טכנולוגיים. אמירה הציגה מגוון של טכנולוגיות עמוקות ומפציעות וכיצד ניתן ליישם אותן בהנדסת מערכות כדי לפתח ולבנות מערכות חדשניות בלוח זמנים תחרותי.


9.webp הנדסת מערכות מותאמת מצב
 דר' יהודית הוכרמן-פרומר, סמנכלית בכירה למו"פ ברפאל
יהודית תיארה פרויקט והנדסת מערכות בפרויקט לפיתוח טיל. לקראת סיום הפיתוח התקיימו ניסויי מערכת בהם התגלו תקלות קריטיות.הפרויקט נכנס למוד של תחקור התקלות וסיבותיהן, וגיבש ויישם תכנית אישוש התכן באמצעות מתודולוגית הנדסת מערכות מותאמת למצב זה, תיאור כללי של עקרונות תכנית זו מופיע בתמונה שמימין:
מלקחי פרויקט פותחה גישה של הנדסת מערכות מותאמת מצב, בהתאם למורכבות הפרויקט, לשימוש בטכנולוגיות מתקדמות וחדשניות, הצורך בשילוב מידע ונתונים שנאספים בפרויקט, הצורך בתהליכים אג'יליים.


3.webp הנדסת מערכות ואימפקט
דר' שרון שושני-תבורי, טכניון 
שרון הציגה ייעודים להנדסת מערכות וחשיבה מערכתית להתמודדות עם אתגרים חברתיים וסביבתיים. התרשים הבא מציג ניתוח על בסיס חשיבה מערכתית של השינוי באופי הפרויקטים ודרישותיהם כמו: יצירת ערך בהיבטים כלכליים, סביבתיים וחברתיים, שיקולי השפעה ישירה ובלתי ישירה דרך המוצרים והמערכות המפותחות, מיוצרות ומסופקות במהלך מחזור החיים, השקעות מבוססות על רווח, או השקעות במסגרת כלכלת אימפקט ( כמו אג"ח חברתי או סביבתי), עליה בחשיבות של אלמנטים במחזור החיים הקשורים לשרשרת האספקה וגריטה.


1.webp היכן טעינו? שיקולי אינטגרציה של אנשים ומערכות HSI במיזמים
דר' נירית גביש, אקדמית בראודה להנדסה בכרמיאל 
בתום אירוע הקאתון תחבורה חכמה, שנירית הובילה במסגרת קבוצת העבודה HSI, אמר אחד המנטורים שצוותי הסטודנטים שהשתתפו בהקאתון עשו עבודה טובה, אבל התמקדו בפתרונות טכנולוגיים ופחות בהיבטי הנדסת אנוש, שאלו היו המטרות העיקריות של הקאתון זה. נשאלת השאלה היכן טעינו בהבהרת מטרות ההקאתון?
באירוע הקאתון אחר, שהתמקד בפיתוח אמצעי סיוע ותמיכה באוכלוסיה המבוגרת. הסטודנטים שהשתתפו בהקאתון התלוננו שהעבודה על מטלות הקורס בנושא הנדסת אנוש בהקשר לאוכלוסיה מבוגרת, מפריעה לפעילויות בהאקתון. למנהלי האירוע מבראודה היה ברור שמטלות אלו הן חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה בהאקתון. נשאלת השאלה איפה טעינו בהעברת המסרים לסטודנטים?


4.webp הנדסת מערכות בחדשנות: בין אבולוציה למהפיכה
אביטל שריפט, ססמנכ"ל למו"פ וטכנולוגיות בתע"א 
אביטל הציגה את מדיניות המו"פ של תע"א לפיתוח מוצרים ומערכות חדשות הכוללות טכנולוגיות חדשניות. חלק מהמערכות מפותחות בתהליך אבולוציוני ואחרות בתהליך מהפכני, כמודגם בשקף הבא:
בתהליכי מו"פ מהפכניים נדרש לאמץ גישות פיתוח אג'יליות כדי לקצר לוחות זמנים וכדי להתאים את תהליכי הפיתוח של מערכות לתרבות הפיתוח של מערכות תוכנה, שהן אג'יליות. בנוסף, כיום נכון להשתמש בפיתוח בגישת התאום הדיגיטלי, בו חלק ארי מתהליך בדיקות הפיתוח נעשות על מודלים וסימולציות בעולם הוירטואלי.
 


8.webp בניית מערכות תומכות החלטה המבוססת על תוכנה ו OPM
 דר' נטלי לוי-סוסקין, אקדמית בראודה להנדסה בכרמיאל
נטלי הציגה פיתוח מודלים וכלים תומכי החלטה המסייעים באבחון מחלות ותופעות חריגות אצל ילדים. נטלי פיתחה מודל דיאגנוסטי המתאים למצבים עמומים מבחינת הסימפטומים. המודל גם יכול לעבור שיפורים לאחר שימוש בנתוני אמת. נטלי השתמשה בכלי ה OPM כפלטפורמה מערכתית מבוססת מודלים MBSE.
נטלי הדגימה את השימוש במודלים ובכלים שפיתחה לבעיות גדילה המכונים FTT לבעיות קשב וריכוז המכונים ADHD. הכלים האלו מתאימים לשימוש טיפולי על ידי ההורים, הרופאים ו/או המטפלים. מודל בסיסי לבעיות קשב וריכוז מוצג באיור שלהלן:


6.webp מרכז בקרת תנועה מטרופוליני, מתפישת הפעלה למציאות
 דר' מירי סיטון, CRG הנדסה
מירי הציגה מסגרת עבודה לגיבוש תפישת הפעלה של מרכז בקרת תנועה מטרופוליני מחזון, דרך תכנון מערכתי, ליישום בפועל. המערכת המוצגת היא מורכבת מאד ונדרשת הפעלת הנדסת מערכות של חברות ESE תוך שימוש בתקני DODAF ו ARC-IT, והמשך ביישום ESE במתכונת EPIC. האתגרים המערכתיים, המאפיינים המערכתיים והפתרונות של מערכות כאלו מצויינות באיור הבא. אחד האילוצים המשמעותיים הוא אי הסנכרון בין המערכות השונות אשר נמצאות באחריות גורמים אחרים והתהליכים שלהם