סיכום ביניים - מחקר "טיפוסים של מהנדסי מערכות"לצפייה בקובץ