סיכום הכינוס הלאומי השלישי להנדסת מערכות (בעברית)לצפייה בקובץ