קבוצת עבודה לחשיבה מערכתית - סיכום מפגש 7 – 26 בפברואר 2024

ד"ר אלכס בלכמן
ארנון בנטור
דר' אביגדור זוננשיין


רקע
.1 בתאריך 26/2/24 התקיים מפגש מספר 7 של קבוצת העבודה לחשיבה מערכתית במסגרת מוסד
נאמן למחקר מדיניות לאומית ומרכז גורדון להנדסת מערכות בטכניון.
.2 רשימת משתתפים – בנספח א'.
.3 חזון, מטרות ושיטת העבודה של הקבוצה – בנספח ב'.
.4 מצגת של ההרצאה של ד"ר חיים גזית -מצורפת בגוף המייל.
.5 מצגת חשיבה מערכתית של ד"ר אלכס בלכמן -מצורפת בגוף המייל.
.6 טיוטת דוח קבוצת העבודה בנושא חשיבה מערכתית -מצורפת בגוף המייל.
מהלך המפגש
.1 פתיחה ועדכונים – וועדת היגוי.
.2 חשיבה מערכתית בתכן של רכבים אוטומטיים והתנהגות רכב אוטונומי במרחב הציבורי – ד"ר אסף
.General Motors ,דגני
.3 חשיבה מערכתית לפיתוח מודל לאורח חיים בריא – ד"ר חיים גזית .
.4 עדכוני קבוצת העבודה לחשיבה מערכתית – ד"ר אלכס בלכמן.
.5 כיוונים להמשך וסיכום.
ד"ר אסף דגני הציג נושאים מתוך תכן של רכבים אוטומטיים ובכלל זה היבטים מערכתיים המשלבים את
האדם. הוצגו ההזדמנות בחיבור עמוק בין טכנולוגיה לעיצוב, מסגרת תיאורטית )אדם- אוטומציה-מצב(,
התנהגות המערכת: מצבים, תזמונים ושינויי מצב, וניהול האיזון הנדרש בין רמות יכולת אוטומציה, רמת ה-
Engagement של האדם ורמת המצב בסביבת הנהיגה )ניהול התנועה( .
ד"ר חיים גזית הציג תהליך מערכתי לפיתוח מודל לאורח חיים בריא הכולל מספר שלבים. הוצג מודל שלם
לאורח חיים נכון. הוצג הצורך בפתרון מערכתי- רב תחומי המשלב 5 עולמות תוכן: מדעי התזונה, מדעי האימון
הגופני, מדעי החיים, מדעי ההתנהגות ומדעי הניהול.
ד"ר אלכס בלכמן הציג את עיקרי המסמך המסכם על חשיבה מערכתית שנמצא בהכנה בשיתוף חלק מחברי
קבוצת העבודה. נכון להשלים טיוטת המסמך בהקדם. י ישלח מסמך טיוטה עם מייל הסיכום למפגש זה. כל מי
שיכול לתרום בכתיבה מהתנסויותיו וידיעותיו – מוזמן. יתכן ונפנה למומחים ספציפיים לסייע לנו בתחומי
התמחותם והתנסותם.
.6 התייחסות משתתפים
פרופ יורם רייך מאוניברסיטת ת"א ציין שעשה עבודת חשיבה מערכתית בנושא בריאות הנפש. ישתף אותנו
במסמך זה. בנוסף ציין שהו א חווה קשיים בללמד סטודנטים שיטות חשיבה מערכתית. ציינו שיש לנו
התנסות חיובית בלימודי ICDM הן לסטודנטים והן למהנדסים.
ד"ר אביגדור זוננשיין תיאר בקצרה את מאמצי המחקר בתחומי חשיבה מערכתית: מחקר על שילוב חשיבה
מערכתית במניעת טעויות בק ווי יצור. מחקר על יישום חשיבה מערכתית בניטור ומניעת טעויות בתהליך קבלת
חולים בבית חולים.

.7 סיכום וכיוונים להמשך.
סיכום המפגש
תודה והערכה רבה למציגים במפגש – ד"א אסף דגני וד"ר חיים גזית.
תודה רבה לכלל המשתתפים במפגש על תרומתם לשיח ,לדיון ולפעילויות הקבוצה .
קבוצת העבודה תמשיך לפעול לקידום למידת ויישום כישורי החשיבה המערכתית על בסיס העקרונות הבאים:
\- שילוב מומחים ולמידה מתחומי ידע רחבים.
\- בניה של מאגר ידע ויצירת ארגז כלים כמו: שאלוני אבחון חשיבה מערכתית, סילבוס קורסי חשיבה
מערכתית , מאגר ניתוחי אירועים ועוד.
\- יצירת שיתופי פעולה ופיילוטים לשילוב הכשרה לחשיבה מערכתית באקדמיה ותעשיה.
\- איתור הזדמנויות ליישום חשיבה מערכתית, כדי להוכיח התכנות מעשית וכדי להפרות את הלמידה
בפועל.
\- איתור הזדמנויות נוספות למחקררים בתחומי חשיבה מערכתית והתנעת מחקרים בהתאם.
המשך פעילות
.1 מפגש מרכז גורדון בנושא הנדסת מערכות – 19/3/2024 בטכניון.
.2 מפגש הבא: ,15/4/2024 14:00-16:00 – זום .
.3 מפגש האיגוד הישראלי להנדסת מערכות – IL_Incose – 7/5/2024 ,15:00-17:00 זום.
.4 מפגשים נוספים – תצא הודעה נפרדת.
בברכת הצלחה,
ד"ר אביגדור זוננשיין, מוסד נאמן ומרכז גורדון להנדסת מערכות, טכניון
פרופ' ארנון בנטור, טכניון
ד"ר אלכס בלכמן , מוסד נאמן, טכניון