הנוסחה להצלחה בתפקיד הארכיטקט The Life of a SW Architect The Role of the Architect in Agile

אדם בר-ניב
אוהד ישראלי


לצפייה בקובץ