משחק מערכות - שימוש במשחק סימולציה להכשרת מהנדסי מערכותלצפייה בקובץ