קורס

קורס הנדסת מערכות לאנשי האיגוד הישראלי להנדסת מערכותבהנחה לחברי האיגוד

 החל מ- 11/01/2022
10 מפגשים


11.01.2022 (יום שלישי)
13.01.2022 (יום חמישי)
18.01.2022 (יום שלישי)
20.01.2022 (יום חמישי)
25.01.2022 (יום שלישי)
27.01.2022 (יום חמישי)
01.02.2021 (יום שלישי)
03.02.2021 (יום חמישי)
08.02.2021 (יום שלישי)
10.02.2021 (יום חמישי)

 

בשעות 09:00-13:00

  

מועדי המפגש

(מקוון ב - ZOOM)

 

מטרת הקורס: הכרת שיטות, תהליכים וכלים מתקדמים לתכן מערכתי אפקטיבי של מערכות מורכבות.

אופן ההוראה: כל מפגש יפתח בניתוח אירוע  של פרויקט או חברה שהצליחו או נכשלו, בהמשך-הרצאה אינטראקטיבית על החומר הנלמד בעזרת מצגת Power Point שתועבר למשתתפים לפני כל מפגש. במהלך המפגש יינתנו דוגמאות מעשיות רבות להבהרת הנושאים. כמו כן יתורגלו הנושאים הנלמדים ב-4 קבוצות של 4-5 משתתפים (ב-4 חדרים נפרדים). פרויקטי התרגול וקבוצות התרגול יקבעו על ידי המשתתפים. חוברת התרגילים לכלל המפגשים, תינתן למשתתפים לפני המפגש השני. שפת הלימוד תהיה עברית תוך הדגשת המונחים הלועזיים והתקנים הבינלאומיים המקובלים.

 

 

הנושאים שילמדו בקורס (האירועים המתוארים הם Test Studies):

 


מפגש 1. אירוע "הפרויקט המהיר בעולם"

מבוא להנדסת מערכות: 

הצורך בהנדסת מערכות. הסיבות להצלחת וכישלון פרויקטים, דרכים לקיצור משך הפיתוח. המשימות של מתכנני המערכת. ההגדרות המתחדשות של הנדסת המערכות והשינויים בתחום. שילוב ה-ilities בדרישות הפרויקט. תרומת הנדסת מערכות לפרויקטים ובעיות אופייניות בהנדסת מערכות.

תרגיל 0: בחירת פרויקטי הקבוצות


מפגש 2. אירוע "איך חברת Tesla מבדילה עצמה". 

מערכות במובן הרחב של המילה - מבוא לחשיבה מערכתית:

חשיבה מערכתית רכה וקשה. סיבוכיות מערכתית. דינאמיקה מערכתית, הבעייתיות בפיתוח מערכת של מערכות, מודולאריות, צימוד ולכידות.

תרגיל 1: סיפור הצורך בפרויקט, הגדרת הלקוח וצרכיו


מפגש 3. אירוע "אלביט 100". 

איך עושים פרויקט (תהליכי פיתוח): 

תהליך פיתוח גנרי. סקרי הפרויקט – התנעה (KOM), הדרישות המערכתיות (SRR), התכן המערכתי, (SDR) התכן הראשוני (PDR), התכן הקריטי (CDR), מוכנות לבדיקות (TRR) מוכנות לייצור (PRR), מוכנות לשימוש (ORR).  מודלי מפל המים ו-V. מודלי פיתוח סדרתיים הכוללים דגמים מוקדמים. 

מודלים איטראטיביים – מבוא ל-Lean ו-Agile ותהליכי פיתוח במודלים אלו.

תרגיל 2: בחירת מודל פיתוח ואבני דרך עיקריות לפרויקט


מפגש 4. אירוע "בואינג 737 MAX". 

ניהול דרישות:
מבוא לניהול דרישות. איסוף צרכי הלקוח, צרכים תפקודיים ואיתורם. 

תרגום צרכי לקוחות לדרישות בעלי העניין. כתיבה נכונה של דרישות. סיווג הדרישות. מיצוי הדרישות-ניתוח מבצעי, סביבתי ותיפקודי. שיטת Quality Function Deployment להגברת קול הלקוחות. רידוד הדרישות. הכנת מסמך דרישות בעלי העניין.

תרגיל 3: כתיבת תרחישי פעולה וניתוח מבצעי של הפרויקט


מפגש 5. אירוע "מיקרוסופט ויסטה". 

ניהול דרישות (המשך):

תרגיל 4: ניתוח תפקודי של הפרויקט

המעבר מדרישות בעלי עניין לדרישות מפרטיות הנדסיות. המסמכים ההנדסיים הדרושים בפיתוח הפרויקט, הקצאת מפרטי המערכת למרכיביה, ניהול מפרטי מרכיבי המערכת, ניהול הדרישות בתהליך התכן המפורט, ניהול שינויים בדרישות ובתצורה, דוגמאות לניהול דרישות בכלים ממוחשבים.

תרגיל 5: הכנת מסמך דרישות בעלי העניין


מפגש 6. אירוע "סוני בטאמקס".

התכן הארכיטקטוני והקונספטואלי:

מה? מתי? כמה? ולמה? הקונספט והארכיטקטורה. ייצוגים ארכיטקטוניים של מערכות מורכבות. 

תרגיל 6: הכנת הסכמה המלבנית של הפרויקט 


מפגש 7. אירוע "בואינג 787"

התכן המערכתי:

פיתוח וניתוח חלופות ארכיטקטוניות אפקטיביות ויצירתיות, גישות לבחירת הארכיטקטורה המתאימה. הכנת המפרטים המערכתיים וסקר התכן המערכתי,.

תרגיל 7: בחירת הארכיטקטורה וייצוגה בשני ייצוגים ארכיטקטוניים נוספים


מפגש 8. אירוע "מובילאיי". 

ניהול ותכנון ממשקים: 

מה זה ממשק, מערכות פתוחות וסגורות, תוכנית ניהול הממשקים. דרישות ממשקים. דיאגרמת 2N ואופטימיזציה של הממשקים. השימוש במטריצת מבנה התכן (Design Structure Matrix – DSM). תהליך ניהול הממשקים. דוגמאות לסכמות ממשקים בדיסציפלינות שונות

תרגיל 8: הגדרת הממשקים החיצוניים העיקריים של הפרויקט

תכנון וניהול אינטגרציה מערכתית:
למה צריך אינטגרציה. בדיקות בתהליך האינטגרציה. גישות לתכנון אינטגרציה אפקטיבית. ניהול תהליך האינטגרציה. דוגמה לתכנון אינטגרציה של מוצר מורכב. ניהול סיכוני האינטגרציה.

תרגיל 9: הכנת תוכנית אינטגרציה לפרויקט


מפגש 9. אירועי "טיטאניק", "גשר טאקומה" "פורד אדסל". 

בדיקות מערכתיות: 

מבוא לאימות ותיקוף. מסמכי הבדיקות-Test & Evaluation Management Plan ו- System Test Procedures . אימות התכן -מה זה, שיטות אימות, פעילויות האימות לאורך הפרויקט, כלים לאימות הפרויקט. תיקוף המערכת-מה זה, תהליכי התיקוף, סביבות התיקוף. בדיקות מבצעיות ואישור המערכת. ביצוע ה-Acceptance Test המערכתי. בדיקות בתהליך ההעברה לייצור. כלכלת ניסויים. דוגמאות לאימות ותיקוף דרישות בפרויקטים בינלאומיים.

תרגיל 10: הכנת תוכנית בדיקות והערכה לפרויקט


מפגש 10: אירוע "סמסונג גלקסי נוט 7". 

ניהול סיכונים והזדמנויות:

אזורי אי ודאות בפרויקט. זיהוי והערכה. מטריקות למדידה. אופן הטיפול בסיכונים.

תרגיל 11: ניתוח סיכוני הפרויקט

תרגיל 12: הצגת התרגיל המתגלגל

סיכום הקורס.

קהל יעד: מהנדסי מערכות שמעוניינים להרחיב את סל הכלים שלהם וללמוד שיטות ותהליכים מתקדמים לשיפור אפקטיביות העבודה ואנשים שמעוניינים להיכנס תחום הנדסת מערכות.
הערות: קורס הנדסת מערכות לאנשי האיגוד הישראלי להנדסת מערכות  - 10 מפגשי און-ליין, לפרטים נוספים
מחירים ללא מע"מ קהל רחב חברי INCOSE_IL
מחיר 2,900 ש"ח 2,400 ש"ח

במידה והמשתתף או החברה בה הוא עובד יצטרפו לחברות בארגן יקוזז התשלום מדמי החברות
ביטול השתתפות אחרי 2.1.2022 יחויב בתשלום מלא.

הפעילות בוצעה ב - 11/01/2022

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) ₪2900 ₪2400