מפגש

שילובים ובדיקות – הגישה המעשיתחינם לחברי האיגוד

מרצה‐ ד"ר דרורה גושן-מסקין
 09/06/2021

תהליך הפתוח המערכתי מבוסס על 2 תהליכים של הנדסת מערכות המבוצעים במקביל: תהליך התכן ההנדסי ותהליך השילובים ובדיקות המערכת. המפגש מתרכז בפעילויות הנגזרות מבצוע תהליך השילובים והבדיקות.

תהליך השילובים מתחיל בדרך כלל, בשילוב של 2 מכלולים ומתרחב לשילוב כל המכלולים. תהליך השילוב מסתיים כאשר מערכות הסביבה וכל המכלולים "מדברים" זה עם זה (לפי הנדרש בתכן ההנדסי) ו"מבינים" אחד את השני. רק בשלב זה, תהליך הבדיקות המערכתיות מתחיל.  מכאן, שהממשקים מהווים את המוקד של תהליך השילובים. קיים קשר הדוק בין אסטרטגיות השילוב, מבנה הממשקים והארכיטקטורה המערכתית (דיאגרמת הבלוקים של המערכת). אי-ההתאמות בממשקים שבין מכלולי המערכת מתגלים (בד"כ) בסיום תהליך הפתוח  וגורמים להארכת זמני אספקה. על מנת לקצר ולמנוע הארכת זמנים יש להתחיל בתהליך השילוב מוקדם ככל האפשר. לצורך זה ניתן להגדיר תוצרי ביניים בעלי רמת "בגרות מערכתית" מתאימה שישמשו לבדיקת ממשקים בשלבי פתוח מוקדמים.

הגדרה נכונה של תוצרי הביניים מאפשרים לתהליכי הנדסת המערכת להתקרב עד כמה שאפשר להגדרה המקובלת של תהליך גמיש (Agile).

הערות: מפגש בנושא שילובים ובדיקות - הגישה המעשית  - מפגש און-ליין, לפרטים נוספים
מחירים ללא מע"מ קהל רחב חברי INCOSE_IL
מחיר 300 ש"ח ללא עלות

במידה והמשתתף או החברה בה הוא עובד יצטרפו לחברות בארגן יקוזז התשלום מדמי החברות
ביטול השתתפות אחרי 6.6.2021 יחויב בתשלום מלא.

הפעילות בוצעה ב - 09/06/2021

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) ₪300 חינם