מפגש

מעקב אמינות ציי מערכות ברות תיקון בשדה – מטריקה ואפליקציהחינם לחברי האיגוד

מרצה‐ צביקה בר-כוכבא
 07/07/2021

ההרצאה תעסוק באפליקציה שפותחה בפיליפס, שמטרתה לעקוב באופן שיטתי ועקבי אחר אמינות ציים של מערכות ברות תיקון, המותקנות בשדה במערכים גלובליים. נדבר על מטרת המעקב וחשיבותו לבעלי עניין שונים. נתאר את המטריקות וצורות ההצגה שנבחרו עבור אפליקציה זו (גרפים וטבלאות) ונראה כיצד הותאמה רמת האבחנה של האפליקציה לבעלי עניין שונים.

הערות: מרצה: צביקה בר-כוכבא, פיליפסמפגש און ליין ב 7.7.21 בשעות 16:00-17:30 - לפרטים נוספים
מחירים לפני מע"מ לקהל הרחב חברי INCOSE_IL
מחיר 300 ש"ח ללא תשלום

הרשמה מראש חובה, ביטול השתתפות אחרי 26.4.2021 ו/או אי הגעה ביום המפגש יחויב בתשלום מלא.
ביטול יתקבל בכתב בלבד.

הפעילות בוצעה ב - 07/07/2021

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) ₪300 חינם