מפגש

הנדסת מערכות וחדשנות במודל העיסקי ביומימטיקה – והשפעתה על הנדסת המערכותFoundational thinking behind the development of a Sociotechnical Systems Engineering Frameworkחינם לחברי האיגוד

מרצה‐ Dr. John Gill
 15/01/2020

Sociotechnical Systems Engineering has far reaching considerations and implications. As an extension to his presentation on January 14th in the Technion, Dr John Gill, INCOSE ESEP will dive deeper into the Business Model Innovation considerations and the influence of Natural Systems on his thoughts during the development of a Sociotechnical Systems Engineering framework. Dr Gill will share personal experiences over his career that led to the formation of his personal perspectives and will welcome active participation from attendees regarding their own experiences and perspectives.

13:45-14:00

Registration & Welcome

14:00-15:30

The Duality of Business Model and Systems Engineering Innovation

15:30-15:45

Coffee Break

15:45-17:15

Biomimetics; Nature influences and informs our execution of Systems Engineering.

17:15

Adjourn

מחירים לפני מע"מ לקהל הרחב חברי INCOSE_IL / אילטם
מחיר 300 ש"ח ללא תשלום

הרשמה מראש חובה, ביטול השתתפות אחרי 11.01.2020 ו/או אי הגעה ביום המפגש יחויב בתשלום מלא.
ביטול יתקבל בכתב בלבד.

הפעילות בוצעה ב - 15/01/2020

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) ₪300 חינם