מפגש

הנדסת תוכנה למהנדסי מערכות, מנהלי מוצר ומנהלי פרוייקטיםבהנחה לחברי האיגוד

מרצה‐ פרופ' עמיר תומר
 החל מ- 16/07/2019
2 מפגשים

רקע
רוב המערכות המודרניות הינן עתירות תוכנה, דהיינו לתוכנה יש חלק משמעותי בתפעול ובביצועים של המערכת ופיתוח התוכנה מהווה חלק משמעותי מכלל מאמץ הפיתוח המערכתי. מצד שני, התוכנה איננה ישות בפני עצמה, אלא משולבת בכלל המערכת, ולכן התפר בין הנדסת המערכת להנדסת התוכנה הינו בעל חשיבות עליונה. בין שני עולמות הנדסיים אלה קיימים, פעמים רבות, פערים בהיבטים הטכנולוגיים, התפיסתיים והתהליכיים. פערים אלה מביאים לעיתים תכופות לאי-הבנות הדדיות, חוסר קוהרנטיות בתהליך הפיתוח, אינטגרציה לקויה וביצועים שאינם תואמים את הציפיות. התוצאה הבלתי-נמנעת היא עבודה חוזרת רבה (rework) וחריגות משמעותיות בלוחות הזמנים, בעלות הכספית ובביצועי המערכת.

מטרה
מטרת הסדנה היא לקרב את מהנדסי המערכת אל עולם התוכנה, ע"י הצפת ההיבטים הייחודיים של פיתוח תוכנה, שילוב תהליך פיתוח התוכנה בתהליך הפיתוח המערכתי הכולל ויצירת שפה משותפת, מבוססת מודלים פשוטים, שתיצור מעבר חלק יותר של מידע וציפיות מהרמות המערכתיות לרמות פיתוח התוכנה.

תוכנית הסדנה (הנושאים ילוו בתרגילים)

היום הראשון

יום שני, 8.7.19

8:45-9:00

התכנסות ופתיחה

9:00-11:00

 • ההיבטים הייחודיים של תוכנה
 • פיתוח תוכנה בראייה מערכתית
 • מחזורי חיים מסורתיים ואג'יליים

11:00-11:15

הפסקת קפה

11:15-12:45

 • טכנולוגיית התוכנה ושילובה במערכת
 • תהליך ה"ייצור" של תוכנה
 • סביבת הפעולה של תוכנה (חומרה ומערכת הפעלה)
 • המבנה השכבתי של תוכנה (layered software architecture)

12:45-13:45

ארוחת צהריים

13:45-15:15

 • דרישות מערכת עתירת תוכנה – מקורות ותכונות
 • דרישות תוכנה פונקציונאליות ולא-פונקציונאליות וסיווגיהן השונים
 • מדרישות לתהליכים

15:15-15:30

הפסקת קפה

15:30-16:45

 • תרחישי פעולה (Use Cases) – הבסיס למימוש הפונקציונאליות המערכתית באמצעות תוכנה

16:45-17:00

 • סיכום היום

 

היום השני

יום שני, 15.7.19

8:45-9:00

התכנסות ופתיחה

9:00-11:00

 • ארכיטקטורת הפלטפורמה המיחשובית
 • אנליזה פונקציונאלית – חלוקת המערכת למרכיבים פונקציונאליים
 • ארכיטקטורה מרובת-רבדים (n-tier architecture)

11:00-11:15

הפסקת קפה

11:15-12:45

 • מימוש תהליכי המערכת כאינטראקציה בין רכיבים פונקציונאליים
 • ממשקים לוגיים וארכיטקטורה פונקציונאלית לתוכנה
 • ארכיטקטורה משולבת – חומרה+תוכנה

12:45-13:45

ארוחת צהריים

13:45-15:15

 • מאפייני איכות (quality attributes) ותרחישי איכות
 • טקטיקות ליישום מאפייני איכות
 • גזירת תרחישי איכות מתרחישים פונקציונאליים
 • יחסי הגומלין בין תרחישי איכות לארכיטקטורת התוכנה

15:15-15:30

הפסקת קפה

15:30-16:45

 • דפוסי ארכיטקטורה (architecture patterns)

16:45-17:00

 • סיכום הסדנה

 

קהל יעד: קהל היעד בסדנה זו הינם מהנדסי מערכת ומנהלי פרויקטים של מערכות עתירות תוכנה, שאינם מרקע של הנדסת תוכנה, ואשר מעוניינים לשפר את הממשק בין הנדסת המערכת להנדסת התוכנה.
מחירים לפני מע"מ קהל רחב חברי אילטם / INCOSE_IL
מחיר 1,300 ש"ח 1,000 ש"ח

הרשמה מראש חובה !!!
דמי ההשתתפות כוללים: השתתפות ב - 2 ימי הסדנא, תקציר ההרצאות, כיבוד וארוחות צהריים. 
מספר המשתתפים מוגבל. ביטול יתקבל בכתב בלבד. ביטול השתתפות אחרי ה - 9.7.2019 ו/או אי הגעה ביום העיון יחויב בתשלום מלא.

הפעילות בוצעה ב - 16/07/2019

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) ₪1300 ₪1000