סמינר

כתיבה נכונה וניהול של דרישות במערכות עתירות תוכנה "איך עושים את זה באמת"חינם

מרצה‐ פרופ' עמיר תומר
 26/02/2019

רקע

הדרישות מלוות את מחזור חיי הפיתוח – מהגדרתן בתחילת הפרויקט ועד לאימותן ותיקופן עם מסירתו. הן מחקרים והן הפרקטיקה התעשייתית מראות שדרישות לא תקינות מהוות את אחד הגורמים המרכזיים לאי-עמידה בזמן, בעלות ובתכולה של פרויקטים. במערכות עתירות תוכנה ישנה חשיבות רבה עוד יותר להגדרה מדוייקת ונכונה של הדרישות, ובעיקר אלה הנוגעות לתרחישי הפעולה המערכתיים, המתממשים לרוב בתוכנה. דרישות הנוגעות למאפייני איכות (דרישות לא-פונקציונאליות) הינן במקרים רבים סמויות או לא-מפורשות והצפתן על פני השטח בשלבים מוקדמים הינה קריטית הן לבניית הארכיטקטורה והן לקבלת המערכת ע"י הלקוח.

המטרה

מטרת הסמינר הינה להקנות למשתתפים פרקטיקות ותובנות לגבי כתיבה וניהול נכונים של דרישות במערכת עתירת תוכנה

מבנה הסמינר

הסמינר יתחלק לשני חלקים עיקריים (תוכנית מפורטת מצ"ב):

 • חלק א': הגדרת דרישות תוכנה וניהולן
 • חלק ב': כתיבת תרחישי דרישות

במהלך הסמינר יתנסו המשתתפים בתרגול מעשי של חלק מהפרקטיקות המוצגות.

חלק א': הגדרת דרישות תוכנה וניהולן

09:00 - 10:45

התוכנה בראייה מערכתית

 • מערכת וסביבתה
 • מקורות של דרישות
 • התפתחות הדרישות במהלך הפרויקט
 • דרישות וסוגיהן
 • דרישות נסתרות ומאפייני איכות

10:45 - 11:00

הפסקת קפה

11:00 - 12:45

הגדרת דרישות

 • סינון והפרדה של דרישות
 • גזירה ועידון של דרישות
 • מאפיינים של דרישות
 • ניסוח נכון של דרישות
 • השפעת הדרישות על הארכיטקטורה
 • השפעת הדרישות על תהליך הפיתוח

12:45 - 13:45

ארוחת צהריים

חלק ב': כתיבת תרחישי דרישות

13:45 - 15:15

מדרישות לתרחישים פונקציונאליים

 • תרחישים פונקציונאליים / סיפורי משתמש  (user stories)
 • בעלי עניין תפעוליים ושחקנים
 • Use Cases - התרחישים התפעוליים
 • Use Case Diagram
 • כתיבת מפרטי Use Cases באמצעות טקסט מובנה

15:15 - 15:30

הפסקת קפה

15:30 - 16:45

שיפור והרחבה של תרחישי הדרישות

 • עידון ושיפור התרחישים
 • שיקולי כתיבה ועריכה של תרחישים
 • תרחישי איכות (תרחישים המבוססים על דרישות ל"פ(
 • גזירת תרחישי איכות מתוך תרחישים פונקציונאליים

16:45 - 17:00

סיכום והשלמות

 

קהל יעד: מהנדסי מערכות עתירות תוכנה, ארכיטקטי תוכנה, מפתחי תוכנה, בודקי תוכנה. document.write(".line.mar_20.act-agenda + div {color:transparent;} .line.mar_20.act-agenda + div * { color:#737373;} .bt_register {display:none;}"); .line.mar_20.act-agenda + div {color:transparent;} .line.mar_20.act-agenda + div * { color:#737373;} .bt_register {display:none;} ]]>  

ההרשמה סגורה

הפעילות בוצעה ב - 26/02/2019

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) חינם חינם