מפגש

RISKS & UNCERTAINTIES IN SYSTEMS ENGINEERINGחינם

 16/01/2018

ORGANIZED BY THE GORDON CENTER FOR SYSTEMS ENGINEERING WITH THE SUPPORT OF IAI, RAFAEL, INCOSE_IL & ILTAM IN CONJUCTION WITH YOSSI LEVINE DAY FOR SYSTEMS ENGINEERING

08:30-09:00

Gathering

09:00-09:30

Opening:

  • Prof. Aviv Rosen-The Gordon Center for Systems Engineering Technion
  • A Representative of IAI Management
  • A Representative of RAFAEL Management
  • Yossi Levine Family
  • Excellent Systems Engineers Awards

09:30-10:30

Daniel Wagner, Risk Cooperative,USA - Achieving Global Risk Agility in a Complicated World

10:30-11:15

Buky Carmeli, National Cyber Security Authority - Understanding Cyber Security Risks

11:15-11:45

Coffee Break

11:45-12:15

Nicki Kons, AtRisks, USA - Future Trends in Risks Management

12:15-12:45

Dr. Moshe Weiler,Technion - Advanced Methods for Systems Risks Identification

12:45-13:15

Israel Nachzetz, IAI - Best Practices of Risks Management in Projects

13:15-14:00

Lunch Break

14:00-14:30

Prof Yakov Ben Haim,Technion - Strategic Planning under Severe Uncertainty: An Info-Gap Perspective

14:30-15:00

Dr. Daniel Hartmann, BGU - Evidence Based Safety using STAMP Theory & Methodology as Verification & Validation of Systems Risks

15:00-15:30

Anan Halabi, University of Turin, Italy - Using Dynamic Bayesian Networks to Model Technical Risk Management Efficiency

15:30-16:00

PANEL - How to Improve the Effectiveness of Risks Management Programs?

16:00-16:15

CONCLUSIONS: Prof. Aviv Rosen, Dr. Avigdor Zonnenshain, Technion, Gordon Center

     


ההשתתפות ביום העיון הינה ללא תשלום
נא אשר/י השתתפותך עד תאריך: 1.1.2018 בדוא"ל natali.se@technion.ac.il
ההרשמה הינה מראש ואישורה על ידינו ישמש אישור כניסה לטכניון אשר יועבר בדוא"ל

הפעילות בוצעה ב - 16/01/2018

הרשמה אונליין

קהל רחבחברי INCOSE_IL
מחיר (לפני מע"מ) חינם חינם